NAJAVLJEN POČETAK GRADNJE SPORTSKOG CENTRA U MAHALI

NAJAVLJEN POČETAK GRADNJE SPORTSKOG CENTRA U MAHALI


Subota, 2 Aprila, 2022

Tokom ove godine trebala bi započeta gradnja višenamjenskog sportskog centra u Mahali, a za ovaj projekat Vlada USK je u ovogodišnjem budžetu osigurala 800 hiljada maraka. Realizaciju ovoga projekta inicirao je Almin Hopovac, ministar obrazovanja, kulture i sporta u Vladi USK, a budući centar će se graditi na prostoru koji pripada Osnovnoj školi „Mahala“, na području gdje se nalazi nogometni stadion i okolna igrališta. Nakon što Vlada USK usvoji program utroška namjenskih sredstava, planirano je da se raspiše javni poziv za izvođenje radova i da oni potom otpočnu, što će, u najboljem slučaju, biti za nekoliko mjeseci. Zamisao je da u sklopu budućeg sportskog centra u Mahali budu izgrađena moderna igrališta za više sportova, kao i velika igraonica za mališane, te da čitav ovaj prostor bude pretvoren u mjesto gdje će se odvijati bogat sportski, ali i durštveni život Sanskog Mosta. Izgradnjom multifunkcionalnog sportskog centra Sanski Most će dobiti prostor koji će unaprijediti sportski život općine i koji će biti na usluzi svim građanima.

NAJAVLJEN POČETAK GRADNJE SPORTSKOG CENTRA U MAHALI

Sanski Most |