NAJAVLJENA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Za naredni ponedjeljak, 11. januar ove godine, najavljeno je održavanje konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Sanski Most, na kojoj bi novoizabrani vijećnici trebali imenovati novo rukovodstvo ovog zakonodavnog organa za naredni četvorogodišnji mandatni period. Na konstituirajućoj sjednici će biti predstavljen izvještaj sekretara Općinskog vijeća o provedenim lokalnim izborima i konačnim izbornim rezultatima, nakon čega će novoizabrani vijećnici potpisati svečane izjave, čime stiču prava i dužnosti općinskih vijećnika. Također, bit će izabran predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća, a prethodno će se izvršiti izbor Komisije za izbor i imenovanje, i Komisije za rukovođenje tajnim glasanjem. Podsjećamo, prošle sedmice, vijećnicima koji su osvojili mandat na lokalnim izborima podijeljena su uvjerenja o preuzimanju mandata. U novom sazivu Općinskog vijeća Sanski Most koji ima 31 člana, najviše vijećnika imaće Stranka demokratske akcije, odnosno 13 vijećnika, a to su Mustafa Avdagić, Admir Velić, Mensur Seferović, Sadin Seferović, Sanel Mahić, Admir Kadirić, Raif Karajković, Abdulvahid Cerić, Armin Islamović, Nedim Jakupović, Muharem Šupuk, Alma Tulek i Nada Elijaš. Socijaldemokratska partija imaće šest vijećnika, a vijećnici Socijaldemokratske partije u novom sazivu Općinskog vijeća su: Edvin Trožić, Sanda Čekić, Hajrudin Jakupović, Ajman Savanda, Amar Trožić i Nijaz Halilović. Nezavisni blok imaće četiri vijećnika, a budući članovi Općinskog vijeća ispred Nezavisnog bloka su: Dževida Hasić, Mujo Sinanović, Nirzad Karamujić i Mirso Kaltak. Stranka demokratske aktivnosti A-SDA će participirati sa 2 vijećnika, baš kao i Narod i pravda, a vijećnici A-SDA u novom sazivu Općinskog vijeća su Remzija Sadić i Sabahudin Karabegović, a Naroda i pravde, Jasmin Mujačić i Jasmin Burnić. U novom sazivu Općinskog vijeća Sanski Most po jednog vijećnika imaće i Demokratska fronta, Savez za bolju budućnost, Naša stranke te Narodni pokret. Ferid Hodžić jedini je vijećnik Demokratske fronte u novom sazivu Općinskog vijeća, jedini vijećnik Saveza za bolju budućnost je Selvir Korlat, ispred Naše stranke nova vijećnica u Općinskom vijeću je Nađa Nukić, a budući vijećnik ispred Narodnog pokreta je Amir Islamčević.

NAJAVLJENA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

| Vijesti |