NAJAVLJENI BOLJI DANI ZA SANSKI RUKOMET

NAJAVLJENI BOLJI DANI ZA SANSKI RUKOMET


Srijeda, 9 Februara, 2022

U holu Gradske dvorane u Sanskom Mostu održana je vanredna Skupština RK „Sana 7“, na kojoj su najavljeni bolji dani za sanski rukomet. Na počeku je od 27 prisutnih izabrano 19 delagata za novi mandat od 2022. -2026. godine, a za predsjednika Skupštine je jednoglasno izabran  Jasmin Burnić. Za predsjednika kluba je izabran  Jasmin Musić kojem je obnovljen mandat, a novi čalnovi Upravnog odbora su  Alen Šabanović, Senad Maličević, Aiman Sawanda  i  Ferid Kuželj. Prema riječima Jasmina Burnića, predsjednika Skupštine, bitno je da su jednoglasnom odlukom usvojeni Poslovnik o radu i Statut kluba sa izvršenim dopunama i izmjenama. Jedan od bitnih zaključaka je da Komisija za marketing osmisli reklamni prodajni materijal koji bi se davao uz godišnju klupsku članarinu. Prijedlog je to bude privjesak za ključeve sa logom kluba, a izradilo bi se 200 komada koje bi članovi Skupštine i Upravnog odbora distribuirali novim članovima kluba.

NAJAVLJENI BOLJI DANI ZA SANSKI RUKOMET

Sanski Most |