NAKON DVIJE GODINE PONOVO „DANI RIJEKE SANE“

NAKON DVIJE GODINE PONOVO „DANI RIJEKE SANE“


Ponedjeljak, 6 Juna, 2022

Simboličnim uzimanjem vode sa izvora rijeke Sane, počela je dvodnevna ekološko- turistička manifestacija „Dani rijeke Sane“, koja okuplјa lјubitelјe prirode sedam općina i gradova, kroz koje protiče rijeka Sana. Voda uzeta sa izvora, Eko-štafetom pod nazivom „Aqua Sana“, nosi se sve do ušća gdje se simbolički izlijeva uz poruku da voda na ušću bude čista kao i na izvoru. Manifestacija „Dani rijeke Sane 2022“, započela je posjetom izvorištima rijeke Sane, predstavnika svih sedam lokalnih zajednica koji se nalaze u njenom slivu. Predstavnici općine Sanski Most ove godine su bili članovi Planinarsko-ekološkog društva Kanjon, učenici Osnovne škole Hasan Kikić, te Služba Civilne zaštite Sanski Most. Inače, izvori rijeke Sane nalaze su u Donjoj Peckoj, na granici između Mrkonjić Grada i Ribnika, i zbog svojih prirodnih i ambijentanih vrijednosti, ovaj lokalitet je pod strogim režimom zaštite.

Održavanje manifestacije podržavaju lokalne vlasti u općinama Mrkonjić Grad, Ribnik, Ključ, Sanski Most, Oštra Luka, Prijedor  i Bosanski Novi, kao i brojna udruženja, organizacije i institucije koje djeluju u ovim gradovima. Manifestacija „Dan rijeke Sane“ ustanovljena je na inicijativu OSCE-a i prvi put je održana 1999. godine, a u povodu  5. juna, Svjetskog dana zaštite životne sredine. Ova ekološka manifestacija kroz aktivnosti i akcije ekološkog, kulturnog, sportskog i edukativnog sadržaja, omogućuje saradnju svih općina i gradova kroz koje protiče rijeka Sana, cijelim tokom u dužini od 146 kilometara, odnosno povezuje sva navedena mjesta ,udruženja, zbližava građane, doprinosi podizanju ekološke svijesti o očuvanju i zaštiti rijeke Sane.

NAKON DVIJE GODINE PONOVO „DANI RIJEKE SANE“

Sanski Most |