NAREDBA KRIZNOG ŠTABA USK U VEZI KORONA VIRUSA

Krizni štab ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK, u cilju praćenja situacije i preduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja slučajeva bolesti izazvane novim korona virusom, donio je naredbu kojom se propisuje niz restriktivnih mjera u cilju pravovremene prevencije. Ovom naredbom se zabranjuje posjeta bolesnicima u zdrastvenim ustanovama: Kantonalnoj bolnici u Bihaću, Općoj bolnici Sanski Most i Lječilištu „Gata“. Također, zabranjuju se posjete ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju djecu, mlade i stare osobe na području kantona: Socijalno pedagoškoj zajednici, Centru za djecu bez roditeljskog staranja „Duga“ u Kulen Vakufu (osim u slučaju hitne potrebe zaštite od strane organa starateljstva), kao i svim ustanovama za stare i nemoćne osobe. Također, preporučuje se da se ne održavaju javni skupovi na području kantona. Pod javnim skupovima smatra se svako organizovano okupljanje građana koje se održava na zato prikladnom prostoru u skladu s propisima o javnom okupljanju. Preporučuje se osobama starije životne dobi da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza, da ne obavljaju rutinske kontrole u ordinaciji kod porodičnog ljekara ili u bolnici ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita. Potrebno je najprije liječnika kontaktirati telefonom ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili liječnički savjet. Nalaže se zdravstvenim ustanovama na području kantona da obustave redovne specijalističko konsultativne preglede, a neophodne specialističko konsultativne preglede obavljau po procjeni specijalista. Naredbom se nalaže bolnicama da osiguraju rad mobilnog RTG uređaja kako se pacijenti s odjela za infektivne bolesti ne bi pregledali na radiološkom odjeljenju. Također, u nedostatku dovoljnog broja respiratora treba pripremiti anesteziološki aparat radi eventualnog pružanja respiratorne podrške svim bolesnicima kojima bude trebalo.

NAREDBA KRIZNOG ŠTABA USK U VEZI KORONA VIRUSA

| Vijesti |