NASELJE BARE DOBILO NOV I LJEPŠI IZGLED

NASELJE BARE DOBILO NOV I LJEPŠI IZGLED


Ponedjeljak, 11 Septembra, 2017

Ovih dana aktuelni su radovi na izgradnji i rekonstrukciju saobraćajnica na širem području općine Sanski Most. U pitanju su aktivnosti koje se sprovode u okviru realizacije druge faze FERP Projekta, a zahvaljujući kojima je u potpunosti izvršena sanacija putne infrastrukture u naselju Bare.

Predstavnici općine, nadzornog organa, te izvođača radova, danas su obišli pomenutu lokaciju, gdje je u proteklom periodu izvršena kompletna rekonstrukcija postojećih saobraćajnica, te postavljeni šahtovi za odvodnju oborinskih voda. Vrijednost radova iznosila je 102. 000 konvertibilnih maraka, pri čemu su u potpunosti sanirane kolovozne površine u ukupnoj dužini od 1500 metara. Inače, radi se o prigradskom naselju čiji mještani su od ranije, zbog dotrajalosti putne infrastrukture, ali i neregulisanog sistema za odvodnju oborinskih voda, imali problema prilikom jačih kiša i ostalih vremenskih nepogoda, što je posebno došlo do izražaja za vrijeme majskih poplava iz 2014. godine.

Zbog toga su istakli zadovoljstvo pomenutim radovima, koji će svakako olakšati svakodnevni život, te dati ljepši izgled cijelom naselju. Kako nas je upoznao Ernad Seferović, menadžer projekta, pored nove asfaltne površine, te regulisanja odvodnog sistema, zahvaljujući ovim radovima omogućeno je i spajanje ovog naselja sa Bulevarom 7. korpusa sa dva nova izlaza, čime je omogućena veća funkcionalnost postojećih saobraćajnica.

U okviru istog projekta danas se asfaltiraju trotoari u Ulici Muse Ćazima Ćatića, koja je doživjela kompletnu rekonstrukciju, a isto tako trenutno se odvijaju radovi u Staničnoj ulici, te u Mjesnoj zajednici Trnova. U sklopu pomenute druge faze FERP Projekta, u ovoj godini planirana je realizacija ukupno osam infrastrukturnih projekata, a uskoro će uslijediti radovi i na ostalim sobraćajnicama i lokalnim putevima.

NASELJE BARE DOBILO NOV I LJEPŠI IZGLED

Sanski Most |