NASTAVLJA SE DRUGA FAZA PROJEKTA „JAČANJE ULOGE MZ U BiH“

NASTAVLJA SE DRUGA FAZA PROJEKTA „JAČANJE ULOGE MZ U BiH“


Četvrtak, 8 Aprila, 2021

Općina Sanski Most nastavlja sa učešćem u drugoj fazi projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini” koji se realizuje u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP). Pet mjesnih zajednica koje će učestvovati u drugoj fazi projekta su Grad – Desna obala, Tomina, Kijevo, Fajtovci i Vrhpolje. S tim u vezi održan je radni sastanak načelnika općine Sanski Most Farisa Hasanbegovića, sa predstavnicima 5 partnerskih MZ koje su uključene u drugu fazu projekta Jačanje uloge Mjesnih zajednica u BiH, kojeg u saradnji sa UNDP-om finansiraju Vlade Švicarske i Švedske, te lokalne zajednice uključene u ovaj projekat. Sastanak je poslužio kako bi se predstavnici mjesnih zajednica upoznali sa pomenutim projektom, a razgovarano je i o infrastrukturnim projektima koji bi se mogli realizirati, što će biti dodatno definisano u narednom periodu. Projekt „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini” ima za cilj da potakne veći angažman građana u općinskom odlučivanju, pružanju kvalitetnih komunalnih i socijalnih usluga, i u provedbi lokalnih razvojnih inicijativa. U prvoj fazi projekta, u protekle četiri godine, u projekt je bilo uključeno šest mjesnih zajednica: Lijeva Obala, Zdena, Čaplje, Šehovci, Hrustovo i Donji Kamengrad, i u tom periodu u njima je realizovano 14 projekata, ukupne vrijednosti 400. 000 KM. Na isti način, novih pet mjesnih zajednica imaće mogućnost u narednoj četverogodišnjoj fazi projekta da iniciraju i realizuju različite projekte, čija će provedba doprinijeti poboljšanju kvaliteta života građana koji u njima žive.

NASTAVLJA SE DRUGA FAZA PROJEKTA „JAČANJE ULOGE MZ U BiH“

Sanski Most |