NASTAVLJA SE PODRŠKA OPĆINSKIM PROJEKTIMA

NASTAVLJA SE PODRŠKA OPĆINSKIM PROJEKTIMA


Četvrtak, 17 Maja, 2018

Prilikom nedavne službene posjete ministara u Vladi Federacije BiH općini Sanski Most, općinski zvaničnici su predstavili rezultate dosadašnje saradnje, ali su sa gostima iz Sarajeva dogovorili i implementaciju nekoliko infrastrukturnih projekta, s kojima je općina aplicirala na javne pozive federalnih ministarstava.

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić, i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić, održali su sastanak sa načelnicima općinskih službi te predstavnicima općine na višim nivoima vlasti, na kojem je istaknuto kako su ova dva ministarstva u učestvovala u finansiranju velikog broja općinskih projekata.

Kako je istakla načelnica općinske službe za razvoj poduzetištvo i resurse Mevlida Deumić, to se posebno odnosi na projekte sanacije šteta od poplava, u koja su uložena višemilionska sredstva. Sanski Most također je jedna od deset općina u kojima Federalno ministarstvo poljoprivrede provodi Projekat razvoja sistema navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, dok će Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica finansirati  izgradnju vodovoda Kamengrad, a prema resornom ministarstvu općina je aplicirala s projektima izgradnje vodovoda Slatina- Podvidača, kanalizacionog sistema u naselju Lolin sokak, kao i za još jedan manji vodovod na području općine. Još jednom je istaknuta odlična saradnja općine Sanski Most i federalnih ministarstva, koji su u proteklom periodu zajedno učestvovali u implementaciji velikog broja projekata na području općine, a nastavak njihove realizacije najavljen je i za naredni period.

NASTAVLJA SE PODRŠKA OPĆINSKIM PROJEKTIMA

Sanski Most |