NASTAVLJENI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI JAVNE RASVJETE

NASTAVLJENI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI JAVNE RASVJETE


Petak, 12 Februara, 2021

Općina Sanski Most je prije nekoliko godina započela realizaciju projekta obnove i modernizacije javne rasvjete na cijelom području općine. Pomenute aktivnosti nastavljene su i ove godine, a nova rasvjeta danas je postavljena u Vahidbegovoj ulici. Inače, radi se o jednoj od frekventnijih ulica u gradu, koja svojim većim dijelom sve ove godine uopće nije imala osvjetljenje. Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji ulične rasvjete u užem gradskom području. Ovo je nastavak realizacije projekta kojeg implementira Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, te je na širem području općine, u gradskim i prigradskim naseljima, skoro u potpunosti izvršena zamjena starih rasvjetnih tijela, koje su zamijenjene sa novim LED svjetiljkama. Na rad je došla i Vahidbegova ulica, u kojoj radnici danas izvršili ugradnju rasvjetnih tijela na postojeće stubove, a istovremeno stare sijalice su zamijenjene modernom led tehnologijom. Na ovaj način, izvršena je ugradnja 14 rasvjetnih tijela, a ukupna vrijednost radova iznosi oko 4. 000 konvertibilnih maraka. Realizacijom ovog projekta veći dio užeg dijela grada dobiće savremenu i najmoderniju led rasvjetu, a bitno je naglasiti da se korištenjem ovakve rasvjete ostvaruju i značajne uštede električne energije. Podsjećamo da je u proteklom periodu u užem gradskom području proširena mreža javne rasvjete, zamjenom postojeće ili izgradnjom nove infrastrukture. Inače, općina Sanski Most ima u planu da na svim područjima sanske općine bude izvršena zamjena postojećih sa novim LED rasvjetnim tijelima, odnosno da se izvrši izgradnja potpuno novih rasvjetnih tijela u onim područjima gdje ih do sada nije bilo.

NASTAVLJENI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI JAVNE RASVJETE

Sanski Most |