NAUČNI SKUP: „MUSLIMANI I EVROPA“

„Muslimani i Evropa-ima li Evropa razloga da se plaši islama i muslimana?“ –tema je naučnog skupa koji je održan u organizaciji Medžlisa IZ Sanski Most i naučne fondacije „Alast“ iz Zenice. Prisutne je pozdravio direktor manifestacije, Mirsad ef. Spahić, istakavši kako je riječ o aktuelnoj temi budući da su odnosi Evrope i muslimana opterećeni brojnim problemima.

Prema njegovim riječima, ovaj događaj je pokušaj da se odgovori na pitanje kako se nositi sa izazovima prožimanja evropske i islamske civilizacije, te problemima integracije muslimana u evropska društva. O ovoj temi govorio je profesor Medrese u Cazinu i Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, Suad ef. Mahmutović, istakavši kako Evropa mnogo toga duguje islamskoj civilizaciji i kulturi. U tom kontekstu govorio je o muslimanskoj Španiji, koja je trajala duže od sedam stoljeća i za to vrijeme bila duhovni, kulturni i civilizacijski centar ne samo Evrope, nego i svijeta. Bezbrojne su naučne, duhovne i kulturne tekovine koje je islam podario Evropi, istakao je on. „Bošnjaci su autohtoni evropski narod, širokih pogleda i obrazovanja, koji se lako integriše u evropska društva čuvajući pri tom vlastiti identitet i svijest o tome ko smo i šta smo.“, istakao je ef. Mahmutović.

Zagrebački muftija, Aziz ef. Hasanović, pokušao je kroz oslikavanje društvenog položaja Bošnjaka u Hrvatskoj, gdje su oni danas potpuno ravnopravan narod i društvena skupina, odgovoriti na pitanje kako muslimani i Evropa trebaju danas graditi međusobne odnose.  „Islam je civilizacijska konstanta Evrope i nemoguće ga je isključiti. Islam nosi univerzalnu poruku mira, suživota i tolerancije, ali danas je prisutna zloupotreba vjere koja uz nepoznavanje islama, političku zloupotrebu i medijski iskrivljenu sliku o njegovim istinskim vrijednostima uzrokuje sve prisutniju islamofobiju.“, istakao je muftija Hasanović. On je rekao kako dobrim dijelom tome doprinose i problemi u islamskom svijetu, nejedinstvo i sukobi među samim muslimanima. Dodao je kako Bošnjaci danas predstavljaju istinske reprezente svih muslimana i primjer kako se oni mogu na uspješan način integrisati u evropska društva. O islamofobiji u Evropi i njenim stvarnim uzrocima govorio je dr. Masoud Shajareh, predsjednik Društva za zaštitu prava muslimana u Velikoj Britaniji. On je istakao kako su sve češći verbalni i fizički napadi na muslimane u Velikoj Britaniji, ali i drugim zemljama te da je prisutna stalna tendencija rasta islamofobije u evropskim društvima. Prema njegovim riječima, cijela priča treba da se okrene u drugom smjeru, a velika odgovornost, kada je to u pitanju, jeste i na samim muslimanima. Zaključak ovog skupa je da se muslimani u Evropi danas susreću s brojnim problemima, asmiliacijom, akulturacijom, predrasudama i drugim problemima koji prate njihovu integraciju te da je ove probleme moguće prevazići jedino njihovim istinskim razumjevanjem, tolerancijom, dijalogom i edukacijom. Ovo je bio treći po redu naučni skup koji je odrćžan u sklopu manifestacije „Musalla“, a poslužio je i kao prilika da se promoviše zbornik s prošlogodišnjeg skupa koji je održan na temu „Ekonomija kao preduvjet opstojnosti o dostojanstva

NAUČNI SKUP: „MUSLIMANI I EVROPA“

| Vijesti |