NEOPHODNI TROTOARI OD „KARIĆA RAMPE“ DO MAŠINSKOG MOSTA

NEOPHODNI TROTOARI OD „KARIĆA RAMPE“ DO MAŠINSKOG MOSTA


Utorak, 18 Januara, 2022

Građani koji žive u blizini dijela Bulevara Sedmog korpusa, između mašinskog mosta i raskrsnice Karića rampa, već dugo upozoravaju na nedostatak infrastrukture za pješake koja ugrožava njihovu sigurnost u saobraćaju. Ova saobraćajnica još uvijek nije do kraja uređena iako se nalazi u gradskom jezgru, a to se prije svega odnosi na nedostatak trotoarskih površina, zbog čega su pješaci prinuđeni da se kreću uz ivicu saobraćajnice rizikujući vlastitu sigurnost. Posebno je kritična situacija od mašinskog mosta do Trgovačkog centra „Robot“, obzirom na širinu kolovozne trake i nedostatak trotoara. Dio bulevara, od „Robota“ do „Merkatora“ ima urađene trotoarske površine. Međutim, problem je ispred zgrade „Alema“, preko puta autobuske stanice, gdje trotoari iz nekog razloga nikada nisu asfaltirani, pa su pješaci prinuđeni  da se kreću blatnjavim površinama. Trotoari nisu izgrađeni ni do semafora, što bi trebalo da bude jedan od infrastrukturnih prioriteta, ukoliko se ima u vidu da se ovuda kreću i učenici koji pohađaju Prvu sansku školu. Uređenje površina za kretanje pješaka značajno bi povećalo bezbjednost u saobraćaju te smanjilo rizik od eventualnih prometnih nezgoda kada se radi o Bulevaru Sedmog korpusa.

NEOPHODNI TROTOARI OD „KARIĆA RAMPE“ DO MAŠINSKOG MOSTA

Sanski Most |