NOVE TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE

NOVE TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE


Utorak, 28 Februara, 2023

U organizaciji sanske firme „Vrhpoljerpomet“ danas je održana zanimljiva prezentacija o novim načinima i tehnologijama zagrijavanja prostora. Prezentaciju su održali predstavnici poznate kompanije „Visman“, koja je jedan od vodećih međunarodnih proizvođača sistema grijanja i hlađenja te industrijskih sistema. Ovaj događaj je privukao veliku pažnju te su mu prisustvovali predstavnici brojnih komanija, preduzeća i firmi koje se bave ovim poslom. Tema je bila veoma zanimljiva jer se odnosila na nove tehnologije proizvodnje toplotne energije i to pomoću fotonapona i iskorištavanjem zraka. Ove tehnologije, kako je istaknuto danas, imaju mnogobrojne prednosti, prije svega kada je u pitanju zaštita životne okoline, ali i sami toplotni učinci te uštede energije. Moderne tehnologije proizvodnje toplotne energije, prezentovane danas, su budućnost i sve se više primjenjuju svuda u svijetu, pa tako i na području Bosne i Hercegovine i Sanskog Mosta. Poslije zanimljive prezentacije, organizatori su za sve učesnike priredili ručak.

NOVE TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE

Sanski Most |