NOVI KILOMETRI ASFALTA DO BANJA LUKE

Ovih dana su započeli pripremni radovi oko asfaltiranja još jedne dionice regionalnog puta R-405, koji spaja Sanski Most sa Banja Lukom u dužini od oko 1,7 kilometra, a u ove svrhe Vijeće ministara BiH osiguralo je 450 hiljada maraka.  Inače, radi se o nastavku izgradnje ovog putnog pravca, nakon što su prije tačno godinu dana također urađena 2 kilometra ove dionice. Za Sanski Most izgradnja puta do Banjaluke ima strateški značaj, obzirom da bi se realizacijom tog projekta značajno skratilo putovanje izneđu dva grada. Ovaj projekat kandidiran je od strane lokalnih vlasti i općinskih predstavnika na višim nivoima, te je uvršten u ovogodišnji plan i program investicija Direkcije za ceste USK, obzirom da se radi o saobraćajnici od regionalnog značaja. Federalni zastupnik Asim Kamber je ovaj projekat dogovorio sa Predsjedavajućim Vijeća ministara Denisom Zvizdićem, koji je prošle kandidirao ovaj projekat i uvrstio ga u program Vijeća ministara. Za Sanjane ovaj put ima veliki komunikacijski i ekonomski značaj. Njegovim asfaltiranjem skratio bi se put od Sanskog Mosta do Banjaluke za više od trideset kilometara i više ne bi morali ići preko Prijedora.  Sem toga, ekonomski bi oživjelo područje koje se nalazi uz ovaj putni pravac i koje je u ovom trenutku ekonomski mrtvo. Ovo bi za Sanjane bila najkraća relacija do autoputa. Prema procjenama, od Sanskog Mosta do entitetske granice potrebno je asfaltirati još osam kilometara puta, a predstavnici lokalnih vlasti se nadaju kako će i vlasti u Republici Srpskoj omogućiti da se asfaltira preostali dio puta od entitetske granice do Bronzanog Majdana, o čemu su ranije već vođeni pregovori. Ovaj put je izgrađen prije gotovo četrdeset godina, ali nikada u cijelosti nije asfaltiran, a usljed neredovnog održavanja nalazi se u vrlo lošem stanju i danas njime rijetko ko saobraća.

 

 

NOVI KILOMETRI ASFALTA DO BANJA LUKE

| Vijesti |