NOVI PROJEKTI ZA SANSKI MOST

Tokom posjete Sarajevu, načelnik Općine Sanski Most, Faris Hasanbegović i federalni poslanik, Asim Kamber, održali su sastanak s ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi FBiH, Šemsudinom Dedićem. Još uvijek aktuelni federalni ministar Dedić upoznao je političke predstavnike iz Sanskog Mosta s planovima tokom ove godine, a razgovaralo se i o brojnim projektima koji su realizirani u prethodnom periodu.

Ministru Dediću ovom prilikom iskazana je zahvalnost zbog činjenice da su, zahvaljujući ovom ministarstvu, u proteklim godinama realizirani projekti višemilionske vrijednosti na području Sanskog Mosta. Tokom 2019.  godine, kroz zajedničku saradnju već sada planirana je realizacija dva projekta čija ukupna vrijednost iznosi oko 2 miliona maraka.

Radi se o izgradnji zaštitnog nasipa protiv poplava na dionici Gerzovo-Mašinski most, te projektu izgradnje sistema navodnjavanja na području Trnove i Šehovaca. Ovom prilikom još jednom je istaknuto efikasna saradnja, a ministar Dedić pohvalio je administraciju Općine Sanski Most kao jednu od najažurnijih i najefikasnijih kada je riječ o učešću i realizaciji različitih projekata.

NOVI PROJEKTI ZA SANSKI MOST

| Vijesti |