NOVI ZNAČAJAN PROJEKT ZA MZ TOMINA

Nedavno su počeli radovi na izgradnji trotoara uz magistralni put M-15, na dijelu puta koji prolazi pored Mjesne zajednice Tomina. Realizaciju ovog infrastrukturnog projekta inicirali su mještani Tomine, a podršku u tome imali su od strane općinskih struktura vlasti, te su obezbijeđena sredstva za prvu fazu planiranih radova. MZ Tomina je početkom prošle godine delegirala prema Općini Sanski Most ovaj projekat, a općina je projekat uputila prema Federalnoj direkciji za ceste, koja je odobrila za ovaj projekat 165.000,00 KM. Prva faza projekta, koja je u toku, obuhvata izgradnju trotoara u dužini od 780 metara, uključujući i uređenje autobusnog stajališta koje se nalazi na ovoj dionici, a za radove je zadužena sanska firma „Divel“. Inače, cjelokupanim projektom, koji je podijeljen u dvije faze, planira se izgradnja trotoara sve do Osnovne škole u Vrhpolju, ukupne dužine 2 700 metara, a njegova vrijednost iznosi oko 400 hiljada konvertibilnih maraka. Bitno je naglasiti da su već za drugu fazu obezbijeđena sredstva u iznosu od 100.000,00 KM, a očekuje se da će druga faza radova uslijediti odmah po okončanju prve faze. Ovaj projekat će učiniti ovo mjesto još urbanijim, a djeci i svim ostalim učesnicima u saobraćaju donijeti dodatnu sigurnost. MZ Tomina će po završetku radova na trotoaru, uz pomoć Općinskog fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu i sredstvima MZ Tomina, finansirati izgradnju rasvjete na ovoj dionici.

NOVI ZNAČAJAN PROJEKT ZA MZ TOMINA

| Vijesti |