NOVINARI UDALJENI SA SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA SANSKI MOST

NOVINARI UDALJENI SA SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA SANSKI MOST


Utorak, 15 Februara, 2022

Iako je prvobitno predloženim dnevnim redom današnje sjednice Općinskog vijeća, odmah poslije usvajanja izvoda iz zapisnika sa prethodne sjednice, te razmatranja vijećničkih pitanja i inicijativa, bilo predviđeno da se raspravlja o budžetu općine za ovu godinu, došlo je do izmijene dnevnog reda. Tako je pod tačku tri, umjesto budžeta, uvršteno rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, a na ovu funkciju, na osnovu prijedloga Komisije za izbor i imenovanje, te nakon glasanja vijećnika, sa 16 glasova za i 14 protiv, imenovan je Saudin Bilajbegović. Potom je na dnevni red došao budžet Općine Sanski Most za ovu godinu, koji je predložen u iznosu od 18,4 miliona konvertibilnih maraka. Određeni broj vijećnika, i prije sazivanja sjednice, djelovao je amandmanski, te je nadležnoj službi bilo dostavljeno ukupno 5 amandmana na izmjene budžeta. Pored toga, i klubovi vijećnika koji čine većinu u Općinskom vijeću, NES-SDP-NIP i Naša stranka, tokom diskusije uložili su set usaglašenih amandmana na predloženi budžet. Nakon diskusija, umjesto glasanja o predloženim amandmanima, zbog boravka u sali u kojoj se održava sjednica, lica koje nije imalo poziv za sjednicu, a nakon insistiranja dijela vijećnika da napusti salu, policijski službenik je osim ovog lica neselektivno sa sjednice vijeća udaljio i snimatelja i novinara RTV Sana, pozivajući se na Poslovniko radu Općinskog vijeća. Naši novinari su bez protivljenja napustili redovno zasjedanje vijeća. Neobično je da policija izbacuje novinare sa javne sjednice Općinskog vijeća za koju su zaposlenici ovog javnog servisa, čiji je osnivač Općinsko vijeće dobili na adresu javnog preduzeća materijale za 12. sjednicu općinskog predstavničkog tijela. Upravo je praćenje sjednica OV jedna od obaveza RTV Sana prema svom osnivaču.

NOVINARI UDALJENI SA SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA SANSKI MOST

Sanski Most |