OBAVIJEST O AŽURIRANJU PODATAKA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

OBAVIJEST O AŽURIRANJU PODATAKA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE


Petak, 10 Januara, 2020

Općina Sanski Most, odnosno Služba za razvoj, poduzetništvo i resurse, početkom godine je uputila poziv svim poljoprivrednicima sa područja naše općine, da izvrše ažuriranje podataka upisanih u registar poljoprivrednih gazdinstava. Svi potencijalni korisnici novčanih podsticaja, koji budu aplicirali u 2020. godini, obavezni su da nadležnoj općinskoj službi dostave podatke o poljoprivrednoj proizvodnji, a rok za dostavu podataka je 31. mart ove godine. Naime, poljoprivredna gazdinstva svake godine, u periodu od 1. januara do 31. marta, dostavljaju nadležnoj općinskoj službi, koja vodi registre, podatke o poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini, zatim trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnosti, kao i korištenju zemljišnog posjeda. Isto tako, poljoprivrednici su u ovom periodu dužni podnijeti zahtjev za promjenu podataka na njihovom poljoprivrednom gazdinstvu, ili ako nema promjena u ranijem upisu, da podnesu zahtjev za potvrdu ranijeg stanja iz prošle godine zbog ažuriranja, kako bi mogli ostvariti poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji za tekuću godinu. Poljoprivredna gazdinstva takođe su dužna od dana nastanka promjene prijaviti promjenu nosioca poljoprivrednog gazdinstva, kao i promjenu sjedišta, prebivališta i broja članova poljoprivrednog gazdinstva. Važno je naglasiti da se promjene ili dopune mogu prijaviti u nadležnoj općinskoj službi koja je smještena u zgradi bivšeg Šipa, kancelarija broj 2, sve do 31. marta ove godine, a lica koja ne izvrše ažuriranje neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku u 2020. godini. Podaci govore da je u prošloj godini na području općine Sanski Most bilo evidentirano više od hiljadu poljoprivrednih gazdinastava, među kojima je prednjačila govedarska proizvodnja sa preko 50 % ukupne proizvodnje, na drugom mjestu je povrtlarska proizvodnja sa 35 %, a ističe se još u manjoj mjeri voćarska i pčelarska proizvodnja. Kako ističu u nadležnoj općinskoj službi, stočarstvo prednjači u odnosu na druge grane poljoprivredne proizvodnje. Zbog toga se i najviše podnose zahtjevi za poticaje u animalnoj i biljnoj proizvodnji, od čega se izdvajaju proizvodnja mlijeka i silažnog kukuruza.

OBAVIJEST O AŽURIRANJU PODATAKA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Sanski Most |