OBAVIJEST OPĆINSKE INSPEKCIJE POVODOM 8. MARTA

OBAVIJEST OPĆINSKE INSPEKCIJE POVODOM 8. MARTA


Srijeda, 2 Marta, 2022

Obavijest

Općinsko vijeće je donijelo Odluku o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa (“Službeni glasnik općine Sanski Most”, broj: 03/19. 02/20, 09/21),  kojom se definiše organizovanje i držanje žive muzike u ugostiteljskim objektima, kao i nadzor nad provođenjem ove odluke.

Obzirom da se približava proslava Dana žena (8. Mart)  Služba za inspekcijske poslove općine Sanski Most obavještava sve poslovne subjekte koji se bave pružanjem ugostiteljskih usluga na području općine Sanski Most da su obavezni da prijave organizovanje i držanje  muzike uživo u ugostiteljskim objektima.

Rok za prijavu takse je 3 dana prije početka korištenja prostora ili usluga za čije je korištenje propisano plaćanje takse. Za držanje muzike uživo u ugostiteljskom objektu taksa se plaća dnevno, u iznosu od 50,00 KM.

Zahtjev se podnosi u šalter sali općine Sanski Most (šalter 8) Službi za razvoj, poduzetništvo i resurse.

Stoga,  molimo sve navedene subjekte da se pridržavaju pomenute Odluke kako bi bili pošteđeni sankcija i mjera  odnosno novčanih prekršaja u slijedećem iznosu:

 

  • novčanom kaznom u iznosu od 2.000.00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako u roku propisanom ovom Odlukom ne prijavi ili ne plati taksu.
  • novčanom kaznom u iznosu od 1.000.00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu  ako u roku propisanom ovom Odlukom ne prijavi ili ne plati taksu.
  • novčanom kaznom u iznosu od 500.00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako u roku propisanom ovom Odlukom ne prijavi ili ne plati taksu.

 

OBAVIJEST OPĆINSKE INSPEKCIJE POVODOM 8. MARTA

Sanski Most |