OBAVJEST AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE

Trenutno se na većini hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH bilježi porast vodostaja, saopćeno je iz Agencija za vodno područje rijeke Save.

Dodaje se da prema raspoloživim podacima i prognoznim hidrološkim modelima najznačajnije povećanje vodostaja očekuje na slivovima rijeka Une i Sane, posebno na području Sanskog Mosta i Sanice (HS Sanski Most, HS Sanica i HS Hrustovo). Kako je naglašeno za navedena područja sugeriše se povećan oprez stanovništva i pojačane aktivnosti nadležnih jedinica civilne zaštite.

OBAVJEST AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE

| Vijesti |