OBILJEŽAVANJE 28. GODIŠNJICE POGIBIJE HEROJA AMIRA ŽILIĆA

U Starom Majdanu sutra će s početkom u 11 sati biti obilježena 28. godišnjica pogibije Amira Žilića, „Zlatnog ljiljana“ i heroja proteklog odbrambeno oslobodilačkog rata. Tragična pogibija Amira Žilića, 24-godišnjeg oficira 17. viteške krajiške brigade dogodila se na ratištu kod Visokog, prilikom slamanja neprijateljske ofanzive na ovaj grad kojom prilikom su u ratnim dejstvima sudjelovali i pripadnici „Sedamnaeste“. U vrijeme pogibije Amir Žilić bio je najmlađi komandant u redovima Armije RBiH i komandovao je Drugim bataljonom 17. krajiške viteške brigade. Njegovo vječno počivalište je šehidsko mezarje u Travniku. 14. aprila 1994. godine, naredbom štaba Vrhovne komande Armije RBiH, posthumno je odlikovan najvećim armijskim priznanjem – “Zlatnim grbom s mačevima”. Ovom prilikom biće upriličena i posjeta mezaru Muhameda Bešića koji se nalazi u haremu mjesne džamije. Bešić je bio jedan od organizatora otpora agresoru na području Starog Majdana, a poginuo je u borbama s neprijateljem 13. oktobra 1992. godine.

OBILJEŽAVANJE 28. GODIŠNJICE POGIBIJE HEROJA AMIRA ŽILIĆA

| Vijesti |