OBILJEŽAVANJE 80. GODIŠNJICE DRUGOG ZASJEDANJA ZAVNOBiH-A

OBILJEŽAVANJE 80. GODIŠNJICE DRUGOG ZASJEDANJA ZAVNOBiH-A


Utorak, 9 Aprila, 2024

Delegacija Saveza antifašističkih boraca Narodnooslobodilačkog rata BiH (SABNOR BiH), boravila je u radnoj posjeti Sanskom Mostu te su tom prilikom dogovorene aktivnosti oko ovogodišnje organizacije proslave 80. godišnjice obilježavanja Drugog zasjedanja ZAVNOBiH-a.  Delegaciju SABNOR-a, koju je predvodio general Mustafa Polutak, predsjednik Skupštine ove organizacije, primio je u svome kabinetu općinski načelnik, Faris Hasanbegović, a u delegaciji su još bili i generalni sekretar Šaćir Hrustemović, te članovi Amela Lolić i Ibrahim Durmo. Dogovoreno je da se ove godine u drugoj polovini juna ovaj značajni datum za historiju Bosne i Hercegovine obilježi na visokom nivou, organizacijom nekoliko događaja, među kojima su okrugli sto, kao i veliki skup antifašista sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Obzirom na značaj datuma očekuje se prisustvo istaknutih profesora, historičara i društvenih radnika iz BiH. Ovom prilikom istaknuta je dobra saradnja SABNOR-a i Općine Sanski Most, koja je prije pet godina bila domaćin obilježavanju 75. godišnjice ZAVNOBiH-a. Podsjetimo da je u periodu od 30. Juna do 2. Jula 1944. godine u Sanskom Mostu održano Drugo zasjedanje ZAVNOBiH-a, na kome je donesena Deklaracija o ravnopravnosti građana i naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. U ovoj deklaraciji su potvrđene odluke donesene na Prvom zasjedanju ZAVNOBIH-a u Mrkonjić Gradu, o tome da je Bosna i Hercegovina zajednica tri ravnopravna naroda, Srba, Hrvata i Muslimana te sastavni dio buduće federativne države Jugoslavije. Ovaj historijski događaj značio je prekretnicu u modernoj historiji naše zemlje jer su na njemu konstituisani moderni temelji državnosti današnje Bosne i Hercegovine.

OBILJEŽAVANJE 80. GODIŠNJICE DRUGOG ZASJEDANJA ZAVNOBiH-A

Sanski Most |