OBILJEŽEN DAN GIMNAZIJE SANSKI MOST

OBILJEŽEN DAN GIMNAZIJE SANSKI MOST


Petak, 21 Aprila, 2017

U prostoru gradskog kina u Sanskom Mostu danas je obilježen Dan Gimnazije. Učenici ove srednjoškolske obrazovne ustanove, pripremili su za tu priliku bogat kulturno zabavni program te na najbolji mogući način prezentirali svoju školu.

Gimnazijalci su se predstavili horskim izvdbama, pozorišnim igrokazima, te solističkim tačkama, a za ovu priliku najuspješnijim pojedincima uručene su nagrade i priznanja. Gimnazija u Sanskom Mostu organizirano radi i djeluje od 1946. Godine, kada je formirana niža gimnazija koja je kasnije prerasla u Višu realnu gimnaziju.

Tokom ratnog perioda Gimnazija je radila, ali kao jednonacionalna ustanova. Nakon oslobođenja grada počele su pripreme za stvaranje uslova za nastavak rada škole koji je započeo krajem novembra 1995.godine. Dan škole je 22. April i on je ustanovljen odlukom školskog odbora 2012. Godine.

Gimnazija u Sanskom Mostu posjeduje sve potrebne pedagoške normative za nesmetan rad: zgradu sa učionicama, kabinetima, laboratorijama, opremom i kadrom te svim odgovarajućim zahtjevima jedne savremene srednje škole.

OBILJEŽEN DAN GIMNAZIJE SANSKI MOST

Sanski Most |