OBILJEŽEN DAN MENTALNOG ZDRAVLJA

OBILJEŽEN DAN MENTALNOG ZDRAVLJA


Četvrtak, 10 Oktobra, 2019

Udruženje „Apel“ iz Sanskog Mosta, obilježilo je danas 10. oktobar, datum koji se u svijetu obilježava i kao Dan mentalnog zdravlja. Ovaj događaj je organizovan u saradnji s Centrom za mentalno zdravlje Sanski Most, koji djeluje u sklopu zdravstvene ustanove Dom zdravlja, te Centrom za socijalni rad. Radi se o institucijama koje su usko povezane, kada je riječ o socijalnoj i zdravstvenoj brizi o osobama koje imaju ovu vrstu problema. Svake godine u okviru ovog dana akcenat se stavlja na na određeni problem s kojim se susreću različite populacijske grupe, a ove godine tema je bila suicid i borba protiv ove negativne pojave. Prema riječima psihologa Edina Biščevića veoma je važno da se pažnja posveti djeci i mladima, da budu aktivni a ne pasivni. Dokazano je da promicanje i zaštita zdravlja adolescenata donosi prednosti ne samo zdravlju adolescenata već i društvu. Zdravi mladi ljudi time mogu dati kvalitetniji doprinos u pogledu radne snage, svojim porodicama i zajednici te društvu u cjelini. Zelena vrpca međunarodni je znak i simbol solidarnosti i potpore mentalnom zdravlju, te cilju smanjenja stigme i diskriminacije. Veoma je važno da se osobama s duševnim smetnjama pokloni odgovarajuća briga i pažnje, te ad se vodi računa o potrebama njihove socijalizacije.

OBILJEŽEN DAN MENTALNOG ZDRAVLJA

Sanski Most |