ZAVRŠNI RADOVI U STAROM MAJDANU

Okončani su radovi na obnovi i rekonstrukciji putne infrasrukture u Starom Majdanu koja je oštećena tokom poplava 2014. godine. Time je u značajnoj mjeri poboljšan i kvalitet života mještana na ovim prostorima. Završne radove obišli su federalni poslanik Asim Kamber i zastupnik u Skupštini USK, Sanel Mahić skupa s predstavnicima lokalnih vlasti i mještana.

Na području Starog Majdana rekonstruisano je i asvaltom presvučeno kilometar lokalnih puteva, te u značajnoj mjeri obnovljena mjesna putna infrastruktura. „Ukupna investicija iznosila je 73 hiljade maraka i ovim završavamo ovu građevinsku sezonu u Starom Majdanu. U narednom periodu slijedi izgradnja horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije.“, istakao je projekk koordinator, Ernad Seferović.Tokom radova u proteklom periodu izgrađeni su slivnici za odvodnju oborinskih voda, a nakon toga i nova asvaltna podloga.

Rekonstruisani lokalni putevi su predati na upotrebu mještanima, a u narednom periodu predstavnici lokalnih vlasti su najavili i nove projekte u ovom mjestu. Predstavnici vlasti su se ovom prilikom zahvalili mještanima Starog Majdana na dosadašnjoj saradnji, volji, elanu i entuzijazmu koje pokazuju kada su u pitanju vitalni projekti u njihovom mjestu.

ZAVRŠNI RADOVI U STAROM MAJDANU

| Nekategorisano |