OBRAZOVANJE ODRASLIH U OSNOVNOJ ŠKOLI „MAHALA“

OBRAZOVANJE ODRASLIH U OSNOVNOJ ŠKOLI „MAHALA“


Utorak, 3 Oktobra, 2017

Osnovna škola „Mahala“ iz Sanskog Mosta od ove školske godine pokrenula je aktivnosti na obrazovanju odraslih osoba koje nemaju završenu osnovnu školu.

Ove aktivnosti sprovode se uz saradnju sa Ministarstvom obrazovanja Unsko-sanskog kantona, koje je ovoj obrazovnoj ustanovi, jedinoj sa područja sanske općine, dalo odobrenje za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih. Rukovodstvo ove škole uspjelo je u proteklom periodu ispuniti sve zakonom neophodne uslove, čime je škola stekla pravo na organizovanje nastave za odrasle osobe koje namju završeno osnovno obrazovanje.

U ovaj program obrazovanja odraslih su uključeni nastavnici ove obrazovne ustanove, koji su prethodno prošli dodatnu edukaciju za izvođenje ovakvog vida nastave. Prema riječima direktora škole Mehe Batića, cilj programa je svakom građaninu bez obzira na starosnu dob pružiti mogućnost da stekne svoje osnovno obrazovanje. Upis još uvijek traje, a osobe koje nemaju završenu osnovnu školu, a žele se uključiti u pomenuti program, mogu se javiti na adresu škole svakim radnim danom.

Nakon što se prijavi dovoljan broj kandidata krenuće se sa nastavom, a bitno je naglasiti da je za osobe mlađe od 18 godina školovanje u potpunosti besplatno.

OBRAZOVANJE ODRASLIH U OSNOVNOJ ŠKOLI „MAHALA“

Sanski Most |