OBUKA STRUČNIH SLUŽBI U OKVIRU „PROGRAMA SEKUNDARNE PREVENCIJE“

OBUKA STRUČNIH SLUŽBI U OKVIRU „PROGRAMA SEKUNDARNE PREVENCIJE“


Petak, 12 Februara, 2021

Organizacija „Genesis Project“, kao realizator projekta „Program sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama Unsko-sanskog kantona“ organizovala je danas u Sanskom Mostu obuku za školske pedagoge, socijalne radnike i psihologe. Ovaj događaj je poslužio kako bi se kao stručna lica upoznala sa provedbom ovog Programa, a koji prvenstveno ima za cilj preventivno djelovati na zaštitu djece školskog uzrasta, od svih mogućih faktora rizika. Na području Unsko-sanskog kantona od ove školske godine provodi se Program sekundarne prevencije koji služi da pomogne djeci u otklanjanju svih faktora rizika i neprihvatljivog ponašanja, a u čemu je između ostalog, od velikog značaja prevashodno bitna uloga stručnih službi, odnosno pedagoga ovdašnjih osnovnih škola, te predstavnika centara za socijalni rad i mentalno zdravlje. Upravo je iz tog razloga danas za njih organizovana stručna obuka, a predavači su bili univerzitetski profesori i naučnici iz oblasti psiholoških nauka, prof. dr. Ivana Zečević i prof. dr. Slavica Tutnjević.

Program sekundarne prevencije, koji se u USK-a provodi uz saglasnost Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke i kulture, ima za cilj blagovremenu prevenciju rizika društveno neprihvatljivih ponašanja kao i zaštitu djece od nasilja i zenamarivanja. Programske aktivnosti su usmjerene da učenik usvoji djelotvorna individualno i društveno prihvatljiva ponašanja razvijajući vještine potrebne za sveobuhvatan rast i razvoj, te brižno ophođenje prema sebi, drugima i svome okruženju. Program sekundarne prevencije realizuje humanitarna organizacija „Genesis Project“, kao tehnički partner UNICEF -a Bosne i Hercegovine, a projekat se realizuje po pokroviteljstvom Švedske vlade.

OBUKA STRUČNIH SLUŽBI U OKVIRU „PROGRAMA SEKUNDARNE PREVENCIJE“

Sanski Most |