OČEKUJE SE DOBAR UROD VOĆA

OČEKUJE SE DOBAR UROD VOĆA


Subota, 7 Septembra, 2019

Kada je u pitanju voćarstvo, jednoglasne su ocjene kako je ove godine, zbog nepovoljnih vremenskih uslova, podbacio urod gotovo svih crsta voća. Ipak, u voćnjaku Enesa Kobašlića u selu Fajtovci, koji se već dugi niz godina profesionalno bavi voćarstvom, ovih dana zbrajaju sasvim dobar urod. Nepovoljno vrijeme tokom mjeseca maja, te obilje kiše u vrijeme kada se voće trebalo oprašivati, uzrokovali su lošu godinu u voćarstvu. Zahvaljuući geografskom položaju, ali i primjeni različitih agrotehničkih mjera, u Kobašlićevom voćnjaku sasvim solidan je urod šljive, jabuke i kruške. Ovaj sanski voćar kaže kako je najviše problema imao s pticama koje su, u jednom vremenskom periodu, atakovale posebno na plodove trešnje, ali i ostalog voća. Kobašlić ističe kako se voćarstvo, nakon prvobitnog zamaha od prije nekoliko godina, sada nalazi u fazi opadanja, te da sve veći broj lokalnih proizvođača odustaje od ove vrste poljoprivredne proizvodnje. I sam je, kaže smanjio broj stabala voća sa tri na dvije hiljade, te se odlučio na sadnju novih kutura kao što je kesten. Za razliku od mljekarstva i nekih drugih poljoprivrednih djelatnosti, domaće voćarstvo nije podržani niti stimulisano u dovoljnoj mjeri. Voćari kažu kako su najveći problemi u tome što su izostal bilo kakvi poticaji za voćare, a najveći problem je nelojalna konkurencija uvoznog voća i nepostojanje osiguranog tržišta za plasman proizvoda. Također, promjenljivi i nesigurni klimatski uslovi te durgi faktori poslednjih godina značajno ograničavaju razvoj voćarske proizvodnje.

OČEKUJE SE DOBAR UROD VOĆA

Sanski Most |