OČEKUJE SE ODLIČAN ROD KUKURUZA

OČEKUJE SE ODLIČAN ROD KUKURUZA


Ponedjeljak, 24 Oktobra, 2022

I ove godine je u selu Fajtovci, održana je tradicionalna manifestacija „Dani polja kukuruza“. Na ovoj manifestaciji, u prisustvu predstavnika više poljoprivrednih ustanova i institucija, te poljoprivrednih proizvođača, predstavljeni su nove hibridne sorte kukuruza. Radi se o hibridima koji su zasađeni na parceli poljoprivrednog proizvođača Enesa Tatarevića, a njihova glavna karakteristika jeste da je ove godine na svim parcelama zabilježen odličan urod, te da se mogu očekivati rekordni prinosi koji se kreću oko 14 tona po hektaru. Istaknuto je kako primjena modernih agrotehničkih saznanja i dostignuća u poljoprivrednoj proizvodnji danas imaju presudan uticaj, a ovom prilikom predstavljene su i nove hibridne sorte kukuruza poznate sjemenske kuće „Pioneer“, koje su znatno otpornije na različite klimatske nepogode. Enes Tatarević važi za jednog od vodećih proizvođača mlijeka koji na svojoj farmi ime preko 50 goveda, a ove godine kukuruzom je zasijao preko 200 dunuma zemljišta i prihodi su izuzetni, tako da će veći dio usjeva iskoristiti za prehranu goveda, a pogotovo muznih grla. Inače, na području općine Sanski Most kukuruz ja najzastupljenija ratarska kultura, i dragocjen izvor stočne hrane, koja se u najvećoj mjeri kod ovdašnjih poljoprivrednika koristi u proizvodnji mlijeka. Ovo je posebno bitna činjenica za poljoprivredne proizvođače sa područja općine Sanski Most, u kojoj je kao i na području cijelog Unsko-sanskog kantona iz godine u godinu sve zastupljenija proizvodnja mlijeka.

OČEKUJE SE ODLIČAN ROD KUKURUZA

Sanski Most |