OČEKUJU SE OBILNE PADAVINE-POSTOJI OPASNOST OD POPLAVA

OČEKUJU SE OBILNE PADAVINE-POSTOJI OPASNOST OD POPLAVA


Subota, 13 Maja, 2023

Agencija za vodno područje rijeke Save upozorava da se prognozira porast vodostaja uslijed novih značajnijih padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na slivovima Bosne, Vrbasa, Une i Sane. Padavine će naročito biti izražene tokom narednih dana. Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na srednjem i gornjem dijelu sliva rijeke Bosne, te na slivovima Une i Sane u FBiH.

Bujične poplave moguće su na slivovima rijeka Fojnica, Sana te Glina i Korana u FBiH. U naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području: gornjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne; gornjeg dijela sliva Vrbasa; na slivovima Une i Sane, tena slivu Gline i Korane. Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Unsko sanskom, Srednjobosanskom, Kantonu Sarajevo i Zeničko-dobojskom kantonu. “Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez”, naveli su iz nadležne Agencije. Ujedno, dodali su da nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjenja i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

OČEKUJU SE OBILNE PADAVINE-POSTOJI OPASNOST OD POPLAVA

Sanski Most |