OD 06. DO 10. NOVEMBRA AKCIJA ODVOZA KABASTOG OTPADA

OD 06. DO 10. NOVEMBRA AKCIJA ODVOZA KABASTOG OTPADA


Subota, 4 Novembra, 2023

Općina Sanski Most, skupa sa Javnim komunalnim preduzećem „Sana“, od 06. do 10. novembra ove godine organizuje akciju prikupljanja i odvoza kabastog i drugog krupnog otpada iz domaćinstava. Inače, nakon proljetne, ovo je već druga jesenja akcija ovakve vrste koja se organizuje u toku ove godine. I ovogodišnja akcija odvoza krupnog i kabastog otpada vršit će se prema utvrđenom rasporedu, u kojem je za svaki dan posebno, predviđeno po nekoliko mjesnih zajednica, naseljenih mjesta, odnosno lokacija. Građani će detaljno biti informisani putem sredstava javnog informisanja, a raspored odvoza može se pronaći i na oglasnoj tabli te internet stranici općine Sanski Most.  Kao i ranijih godina, građani kabasti otpad iz svojih domaćinstava trebaju odložiti uz glavne saobraćajnice koje prolaze kroz njihovo naselje, nakon čega će biti organizovan njegov utovar i odvoz vozilima javnog komunalnog preduzeća. Ovakvim akcijama općina Sanski Most nastoji riješiti problem nepropisnog odlaganja kabastog otpada, obzirom na veliki broj slučajeva u kojima se ovakav otpad odlaže na nepredviđena mjesta, što u konačnici narušava prirodni okoliš i doprinosi stvaranju divljih deponija. Organizatori akcije napominju da će se vršiti samo odvoz kabastog otpada iz domaćinstava, odnosno sve vrste krupnog otpada, poput namještaja, bijele tehnike, stolarije i kućanskih aparata, dok se građevinski otpad ne svrstava  u krupni i kabasti otpad, i kao takav neće biti prikupljan tokom ove akcije.

OD 06. DO 10. NOVEMBRA AKCIJA ODVOZA KABASTOG OTPADA

Sanski Most |