OD 20. MAJA KOMISIJA ZA PROCJENU ŠTETA NA TERENU

OD 20. MAJA KOMISIJA ZA PROCJENU ŠTETA NA TERENU

U općini Sanski Most formirana je Komisija za procjenu šteta nastalih usljed velikih poplava koje su u proteklih nekoliko dana zahvatile šire područje općine. Komisija će od ponedjeljka, 20. maja, započeti sa obilaskom terena, s ciljem evidentiranja cjelokupne štete kako na građevinskim objektima tako i na poljoprivrednim zasadima. Vodaostaji rijeka na području općine Sanski Most nalaze se u konstantnom opadanju, i za razliku od nekoliko prethodnih dana kada su se rijeka Sana i njene pritoke izlile iz svojih vodotoka, u međuvremenu došlo je do potpunog povlačenja rijeka u svoja korita. S obzirom da su dugotrajne i obilne kišne padavine proteklih dana zahvatile općinu Sanski Most, na određenim dijelovima pojedinih vodotoka koja protiču kroz sansku općinu, došlo je do plavljenja rijeka i izlijevanja ogromnih količina vode iz vodotoka. Dolazilo je do prodiranja vode u kuće, a pojedini mještani svojim kućama mogli su pristupiti samo u čizmama. Pored toga, pod naletom vode ugroženo je bilo i poljoprivredno zemljište na kojem se nalaze proljetni usjevi, a isto tako, i kućna dvorišta nalazila su se pod vodom. U međuvremenu formirana je Općinska komisija za procjenu šteta koja će u narednom periodu završiti procjenu. Nakon toga svi prikupljeni podaci biće prezentirani općinskom načelniku, koji će potom sve informacije sumirati i uputiti na razmatranje Općinskom vijeću, kao i prema nadležnim kantonalnim i federalnim institucijama. Podsjećamo, usljed brzog rasta Sane i njenih pritoka, poplavljena su bila mnogobrojna naselja, ukjlučujući i poljoprivredne usjeve tokom cijelog toka. Pored toga, pojavile su se bile i podzemne vode koje su u znatnoj mjeri ugrozile domaćinstva u centru grada. Na području općine Sanski Most u ponedjeljak je proglašeno stanje prirodne nesreće, koje je još uvijek na snazi. Najkritičniji period za građane nastupio je u utorak, kada je vodostaj rijeke Sane prešao kritičnu tačku, pri čemu je u jednom trenutku iznosio 447 centimetara. Na osnovu mjerenja vršenih tokom današnjeg dana, prosječna vrijednost vodostaja rijeke Sane bila je ispod 300 centimetara, odnosno 80 centimetara niže od kritične tačke, i nalazi se u tedenciji daljeg opadanja.

OD 20. MAJA KOMISIJA ZA PROCJENU ŠTETA NA TERENU

Sanski Most |