OD NAREDNE SEDMICE JAVNE RASPRAVE O NACRTU BUDŽETA OPĆINE

OD NAREDNE SEDMICE JAVNE RASPRAVE O NACRTU BUDŽETA OPĆINE


Utorak, 6 Novembra, 2018

Općinsko vijeće Sanski Most je na 23. redovnoj sjednici održanoj 30. oktobra usvojilo nacrt budžeta općine Sanski Most za 2019. godinu. Usvojeni nacrt budžeta za narednu godinu planiran je u iznosu od oko 11 miliona i 200 hiljada konvertibilnih maraka, a na istoj sjednici Općinsko vijeće je zaključilo da se provede javna rasprava u trajanju od 30  dana.

Tim povodom upućen je poziv građanima, nevladinim organizacijama, udruženjima građana, mjesnim zajednicama, javnim ustanovama i preduzećima, političkim strankama i svim drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu, te da iznesu svoje stavove, mišljenja, primjedbe i sugestije. Početkom naredne sedmice planirano je održavanje javnih rasprava najprije u mjesnim zajednicama, a načelnik općine Faris Hasanbegović je ovom prilikom pozvao građane da uzmu učešće u aktivnostima na izradi budžeta, te da svojim prijedlozima daju doprinos u donošenju što kvalitetnijeg dokumenta.

Materijali o nacrtu budžeta općine Sanski Most za 2019. fiskalnu godinu, kao i raspored javnih rasprava, dosupni su na službenoj internet stranici općine Sanski Most, gdje se građani mogu informisati o svim detaljima vezanim za održavanje javnih rasprava. Javne rasprave počinju u naredni ponedjeljak, 12. novembra, u prostorijama Osnovne škole Fajtovci, gdje će se održati javna rasprava za Mjesne zajednice Fajtovci, Skucani Vakuf i Lušci Palanka. Narednog dana u utorak 13. novembra u prostorijama Osnovne škole Skender Kulenović u Donjem Kamengradu, održaće se javna rasprava za Mjesne zajednice Donji Kamengrad, Gornji Kamengrad, Husimovci i Demiševci.

U srijedu, 14. novembra, u prostorijama Osnove škole Vrhpolje, javna rasprava biće održana za Mjesne zajednice Vrhpolje, Hrustovo, Tomina i Kijevo, za četvrtaka 15. novembra, u prostorijama mjesne zajednice Šehovci zakazano je održavanje javne rasprave za Mjesne zajednice Šehovci i Trnova, a centralna javna rasprava o nacrtu budžeta općine Sanski Most održaće se u petak 16. novembra u sali Općinskog vijeća za Mjesne zajednice Lijeva i Desna obala, Zdena,

Pobriježje i Čaplje. Upućen je poziv zainteresovanim subjektima, organima mjesnih zajednica i svim građanima da učestvuju u javnim raspravama koje će se u narednom periodu održati u svim mjesnim zajednicama na teritoriji općine, i time daju svoj doprinos da budžet Općine za narednu godinu bude što kvalitetniji i bolji.

OD NAREDNE SEDMICE JAVNE RASPRAVE O NACRTU BUDŽETA OPĆINE

Sanski Most |