ODBORI U FEDERALNOM PARLAMENTU PREDLAŽU RJEŠENJA ZA DEBLOKADU RAČUNA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU FBIH

ODBORI U FEDERALNOM PARLAMENTU PREDLAŽU RJEŠENJA ZA DEBLOKADU RAČUNA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU FBIH


Srijeda, 10 Maja, 2023

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma danas je zajedno sa Odborom za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet Doma naroda Parlamenta Federacije BiH organizovao tematsku sjednicu o rješavanju problema Agencije za privatizaciju u FBiH čiji je rad blokiran, a radnici više od godinu dana ne primaju platu.

Tematska sjednica, kako je rekao predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Admir Čavalić, organizovana je da bi pokušali izraditi zaključke koji idu u pravcu kreiranja određenog sporazuma koji bi trebali prihvatiti, sa jedne strane Stanić grupacija kao potražioc, a sa druge strane odobriti Federalni parlament i onda bi to realizovao federalni premijer Nermin Nikšić.

Čavalić je uoči tematske sjednice rekao da bi sporazum mogao obuhvatiti rješenje da se potražioc odrekne određenih potraživanja, a idelano bi bilo što više u korist poreskih obveznika, te da se  omogući obročno plaćanje, odnosno da ide na rate od tri do pet godina.

– Mi to u odborima vidimo kao rješenje, dakle da se s jedne strane potražioc odrekne određenih potraživanja koja iznose gotovo deset miliona KM, te da se s druge strane omogući rok plaćanja naprimjer tri do pet godina kako ne bi bio prevelik teret za federalni budžet – naveo je Čavalić dodajući da će takav zaključak biti predložen danas na sjednici i da vjeruje u provodivost predloženog rješenja.

U javnosti se, prema njegovim riječima, zaboravlja da još nije završen proces privatizacije.

– Imamo dosta nekretnina na području Federacije BiH, a još više u zemljama regiona kroz pasivne podbilanse. Riječ je o milionskim iznosima, procjena je čak milijardu i više KM kada je riječ o zemljama zapadnog Balkana. Sve to se veže putem jedne federalne institucije koja je u ovom trenutku blokirana – naveo je Čavalić.

Predsjednica Odbora za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet Doma naroda Amra Babić je navela da se radi o zajedničkoj aktivnosti dvaju odbora Predstavničkog i Doma naroda Federalnog parlamenta.

– Mislim da je ovo pravi pristup jer se nalazimo u apsurdnoj situaciji kada je zakazao sistem. Postoje izvršne presude koje se ne izvršavaju, federalnu Agenciju koja je blokirana, uposlenike Agencije koji nisu 13 mjeseci dobili svoje plate. Problem je puno širi i potreban je kompleksniji pristup i mislim da mi danas otvarajući ovo pitanje ustvari otvaramo i pitanje nastavka egzistencije Agencije za privatizaciju u FBiH, kao i njenog eventualnog prestruktuiranja – navela je Babić.

ODBORI U FEDERALNOM PARLAMENTU PREDLAŽU RJEŠENJA ZA DEBLOKADU RAČUNA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU FBIH

BiH |