ODLUKA O REŽIMU RADA OPĆINSKE ADMINISTRACIJE, JAVNIH USTANOVA I PREDUZEĆA

Donesena je i oduka o režimu rada Općinskog organa uprave te javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Općina Sanski Most i njme se uređuje rad dok traje opasnost od širenja zaraze korona virusom.Odlukom se određuje radno vrijeme organa uprave od 8 do 13 sati bez pauze i zabranjuje se napuštanje zgrade svim uposlenicima u toku radnog vremena bez posebno izdate izlaznice. Radno vrijeme šalter sale biće dvokratno i to u periodu od 8 do 10 sati i od 11 do 13 sati. Stranke koje budu ulazile na ulazu u objekat dužne su izvršiti dezinfekciju ruku. Ulazak u prostor Općine Sanski Most i javnih preduzeća i ustanova biće omogućen samo uz pretoddnu najavu i potvrđenim terminom od strane pomoćnika načelnika ili direktora javnih ustanova i preduzeća. Direktorima tih preduzeća i ustanova nalaže se da izvrše racionalizaciju potrebnog kadra upućivanjem dijela randika na korištenje godišnjeg odmora preostalog iz prošle godine. Terenski rad biće prilagođen mjerama hitnosti i reduciran u vrijeme rizika od širenja zaraze. Sva vjenčanja biće održana isključivo u objektima Općine Sanski Most uz prisustvo samo budućih bračnih partnera i svjedoka. Uposleni u šalter salama i matičnim uredima dužni su koristiti zaštitne rukavice i maske. Objekat će se održavati posebnim režimom koji uključuje dodatna sredstva za dezinfekciju i učestalije čišćenje podova i radnih površina i te radnje se moraju provoditi intenzivirano dok traje proglašenje prirodne nesreće u Federaciji BiH. Ova odluka, kako se navodi po potrebi će se usklađivati s naredbama kriznih štabova i nadležnih instistucija.

ODLUKA O REŽIMU RADA OPĆINSKE ADMINISTRACIJE, JAVNIH USTANOVA I PREDUZEĆA

| Vijesti |