ODOBRENO 25. 000 KM ZA IGRADNJU RASVJETE U MJESTU BRDARI

ODOBRENO 25. 000 KM ZA IGRADNJU RASVJETE U MJESTU BRDARI


Petak, 14 Januara, 2022

Sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske izdvojio je finasijska sredstva za finansiranje infrastrukturnih projekata u pet lokalnih zajednica u BiH za potrebe povratničke populacije, među kojima je i općina Sanski Most. Juče su u prostorijama Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije potpisani ugovori s predstavnicima opština i gradova Sanski Most, Bihać, Prijedor, Zvornik i Livno, ukupne vrijednosti 167.000 maraka, a koji se odnose na projekte izgradnje komunalne infrastrukture u dijelovima općina gdje žive povratnici. Ugovor je u ime općine Sanski Most potpisao općinski načelnik Faris Hasanbegović, a na osnovu ovog ugovora općini Sanski Most su odobrena sredstva u visini od 25. 000 konvertIbilnih maraka, a koja će biti iskorištena za nabavku i ugradnju javne rasvjete u MZ Stari Majdan, područje Brdari. Bitno je naglasiti da ovo nisu prva sredstva koja je Republički sekretarijat dodijelio ovoj općini, već da je riječ o kontinuiranim sredstvima uz pomoć kojih se poboljšavaju uslovi za život svih ljudi. Ovi projekti su dio Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2021. godinu kojeg Sekretarijat donosi i realizuje svake godine, a finansira se iz budžeta Republike Srpske.

ODOBRENO 25. 000 KM ZA IGRADNJU RASVJETE U MJESTU BRDARI

Sanski Most |