ODRŽAN RADNI SASTANAK U DOMU ZDRAVLJA

ODRŽAN RADNI SASTANAK U DOMU ZDRAVLJA


Petak, 11 Novembra, 2022

Dom zdravlja Sanski Most juče je ugostio predstavnike Federalnog ministarstva zdravstva i Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija u BiH, gdje se razgovaralo o dosadašnjim aktivnostima na provedbi projekta „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“, te planovima za naredni period. Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra zdravlja, zajedno sa Enidom Imamović ispred Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija, te Alenom Zaimovićem, koordinatorom projekta, ovom prilikom održali su sastanak sa zdravstvenim radnicima sanskog doma zdravlja, te članovima lokalne platforme zaduženim za provedbu ovog programa na nivou općine. Ovaj program posebno je fokusiran, između ostalog, i na sektor zdravstva, i na izloženost rizicima ranjivih kategorija u slučaju katastrofa, te način na koji zdravstvo u tom slučaju mora odgovoriti.

Ovom prilikom istaknuto je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa sanskim zdravstvenim radnicima, posebno sa Centrom za mentalno zdravlje, koji su prošli veći broj obuka i edukacija na ovu temu. Zahvaljujući tome, dvadeset medicinskih radnika iz Doma zdravlja steklo je određena znanja kako djelovati i postupati u slučaju katastrofa. Tokom sastanka poseban akcent je stavljen na sveobuhvatni Plan postupanja u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja u slučaju prirodnih Ili drugih nesreća za Sanski Most, a u formi brošure predstavljen je i Minimalni inicijalni paket usluga za seksualno i reproduktivno zdravlje u kriznim situacijama, kao strateški dokument, koji će biti integrisan u okvirnu Strategiju lokalnog razvoja općine Sanski Most.

ODRŽAN RADNI SASTANAK U DOMU ZDRAVLJA

Sanski Most |