ODRŽAN SEMINAR ZA SPORTSKE KLUBOVE

ODRŽAN SEMINAR ZA SPORTSKE KLUBOVE


Četvrtak, 31 Marta, 2022

Sportski savez općine Sanski Most u suradnji sa Sportskim savezom USK-a organizovao je seminar -edukaciju o načinu pravdanja novčanih sredstava dobivenih od Kantonalnog sportskog saveza i Općine Sanski Most. Seminar je održan u prostorijama vijećnice-zgrada ŠIP-a, a  učešće na seminaru je bilo obavezno za sve klubove i sportska udruženja sa prostora sanske općine koji se finansiraju putem Općinskog sportskog saveza. Prema riječima sekretara ovog Saveza Enesa Eminića, povod za održavanje ovog skupa je upoznavanje predstavnika registrovanih klubova sa posebnim obrascem od Sportskog saveza USK i njegovo što lakše popunjavanje prilikom pravdanja utroška sredstava. Predavač na seminaru je bio Elvis Felić, generalni sekretar Sportskog saveza USK koji je naglasio da se ovi skupovi održavaju u svim općinama Kantona zbog problema sa kojima se suočavaju klubovi vezano za sa pravdanjem dobivenih novčanih sredstava od ovog Saveza.

Dodajmo da će se sutra u sali za sjednice u zgrada ŠIP-a sa početkom u 18 sati održati redovna godišnja skupština Sportskog saveza Sanski Most. Na dnevnom redu, između ostalog će se naći   Izvještaj o radu za proteklu godinu, sa ocjenom stanja u oblasti sporta i finansijskim pokazateljima, te Program rada i  Finansijski plan prihoda i rashoda Saveza za 2022. godinu.

ODRŽAN SEMINAR ZA SPORTSKE KLUBOVE

Sanski Most |