ODRŽAN SVEČANI PRIJEM ZA UČENIKE GENERACIJE

ODRŽAN SVEČANI PRIJEM ZA UČENIKE GENERACIJE


Petak, 8 Jula, 2022

Danas je u Bihaću Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlade Unsko-sanskog kantona organizovalo prijem i dodjelu priznanja za učenike generacije u osnovnim i srednjim školama na području Kantona, i najboljim studentima Univerziteta u Bihaću. Nagrade je uručio ministar obrazovanja Almin Hopovac, a nagrade su uručene i najboljim učenicima sanskih osnovnih i srednjih škola. Na kraju svake školske godine zbrajaju se rezultati učenika, a nastavno osoblje ocjenjuje njihov rad i trud iskazan tokom školske godine. Tako su nastavnička vijeća sanskih osnovnih i srednjih škola proglasili učenike generacije za školsku 2021/2022 godinu, za koje je danas upriličen prijem i dodjela priznanja. Nagrade su uručene najboljim učenicima generacije a to su:

Rejhana Beširević – Gimnazija Sanski Most

Amina Sadiković i Semina Ahmić – Mješovita srednja škola Sanski Most

Larisa Turkanović – OŠ „5. Oktobar“

Ranija Trožić – OŠ „Prva sanska škola“

Amina Dizdarević – OŠ „Vrhpolje“

Sarija Zukić OŠ „Mahala“

Ajla Horozović – OŠ „Fajtovci“

Nadija Benić – OŠ „Skender Kulenović“

Dino Gazibara OŠ „Hasan Kikić“

ODRŽAN SVEČANI PRIJEM ZA UČENIKE GENERACIJE

Sanski Most |