ODRŽAN TRADICIONALNI POLUGODIŠNJI KONCERT MUZIČKE ŠKOLE

Učenici Osnovne muzičke škole Sanski Most održali su tradicionalni polugodišnji koncert. Koncert je organizovan povodom završetka prvog polugodišta, ali i dolaska novogodišnjih praznika, i bio je prilika da učenici ove obrazovne ustanove pokažu dio svog znanja, kao i vještine koje su stekli tokom dosadašnjeg školovanja u ovoj obrazovnoj ustanovi. Kao i obično, ovom koncertu, koji je održan u ispunjenom prostoru hola Prve sanske škole, prisustvovao je veliki broj roditelja učenika koji pohađaju ovu muzičku školu, kao i drugih građana, ljubitelja muzike i muzičkog stvaralaštva, a pojedinačnim i grupnim nastupima na flauti, harmonici i klaviru, učenici ove škole su još jednom pokazali da među njima ima vrsnih muzičkih talenata. Osnovna muzička škola u Sanskom Mostu djeluje već dugi niz godina kao područno odjeljenje Umjetničke škole Bihać, i do sada je odškolovala nekoliko generacija, a bitno je naglasiti da i dalje iz godine u godinu vlada veliki interes za upisom novih učenika.

Inače, ova obrazovna ustanova do sada je mnogim učenicima poslužila kao dobra polazna osnova u sticanju znanja iz muzičke naobrazbe, jer veliki broj učenika nastavljao je školovanje u srednjim muzičkim školama i muzičkim akademijama širom zemlje. Učenici muzičke škole redovno održavaju dva godišnja koncerta, na kraju polugodišta i povodom završetka školske godine. Pored toga bilježe i zapažene nastupe na velikom broju kulturnih događaja i manifestacija, čime prije svega promovišu kulturu i umjetnost, i obogaćuju kulturno-umjetnički život našeg grada. Bitno je naglasiti i da redovno ostvaruju odlične rezultate i osvajaju brojne muzičke nagrade na većini takmičenja širom države na kojima uzmu učešće.

ODRŽAN TRADICIONALNI POLUGODIŠNJI KONCERT MUZIČKE ŠKOLE

| Vijesti |