ODRŽANA DRUGA RADNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA SANSKI MOST

Općinsko vijeće Sanski Most održalo je svoju drugu radnu sjednicu u ovom sazivu, na kojo je razmatrano nekoliko bitnih tačaka predloženog dnevnog reda. Ova sjednica može se smatrati i nastavkom konstituirajuće sjednice, obzirom da je izvršeno imenovanje određenih radnih tijela, a čije je imenovanje bilo neophodno radi normalnog funkcionisanja ovog zakonodavnog organa. U proteklom period sve političke partije imale su mogućnost dostaviti svoje prijedloge za imenovanje radnih tijela, nakon čega je Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća razmatrala predložene članove, te potom uputila konačne prijedloge komisija Općinskom vijeću na razmatranje.

Prema riječima Edvina Trožića, predsjednika komisije i predsjednika Kluba vijećnika SDP-a, prilikom razmatranja i odlučivanja o članovima radnih tijela, vodilo se računa da se ispoštuje Poslovnik o radu Općinskog vijeća, te da svi vijećnici budu zastupljeni u komisijama, s tim da u komisijama participiraju i vanjski članovi, u omjeru jedne trećine u odnosu na ukupan broj članova. Najviše diskusija vodilo se oko imenovanja Statutarno-pravne komisije, i Komisije za budžet, finansije, ekonomska pitanja i razvoj, obzirom da prijedlozi kluba vijećnika Stranke demokratske akcije za imenovanje članova u ove dvije komisije nisu uvaženi, obrazložio je predsjednik kluba Sanel Mahić. Isto tako iz SDA su uputili zamjerku na imenovanje Komisije za žalbe na akte Općinskog vijeća, smatrajući da se u njenom članstvu trebao naći veći broj vanjskih članova iz oblasti pravnih nauka. Iz tog razloga opozicioni vijećnici SDA-SBB nisu podržali imenovanje ove tri komisije, dok su sve preostale komisije dobile jednoglasnu podršku. Tako je pored ove tri komisije, na današnjoj sjednici izvršeno i imenovanje: Komisije za pitanja boraca, Komisije za socijalna pitanja, obrazovanje, kulturu i sport, Komisije za mlade, Komisije za ravnopravnost spolova, Komisije za međuopćinsku saradnju i Etičkog vijeća časti.

Vijeće je usvojilo i prijedlog odluke o rasporedu sredstava parlamentarnim grupama u Općinskom vijeću Sanski Most u fiskalnoj 2021. godini, a za ovu namjenu iz općinskog budžeta predviđena su sredstva u iznosu od 156. 000 KM. Shodno Zakonu o finansiranju političkih stranaka, pomenuta sredstva raspoređuju se svim strankama u vijeću na osnovu osvojenih mandata, srazmjerno broju vijećnika, te srazmjerno broju poslaničkih mjesta koje pripadaju manje zastupljenom spolu. Prijedlog Odluke o radno-pravnom statusu predsjedavajuće i zamjenika predsjedavajuće Općinskog vijeća nije usvojen, te je vraćen na doradu, dok je prihvaćen nacrt Programa rada Općinskog vijeća za ovu godinu, uz zaključak da se u trajanju od sedam dana održi javna rasprava o pomenutom nacrtu.

ODRŽANA DRUGA RADNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA SANSKI MOST

| Vijesti |