ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROSTORNOG PLANA

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROSTORNOG PLANA


Petak, 28 Aprila, 2023

Javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana općine Sanski Most održana je danas u sali Općinskog vijeća. Današnja rasprava organizovana je kako bi se zainteresovani građani upoznali sa dosadašnjim aktivnostima na izradi ovog dokumenta, te kako bi dali svoje prijedloge i mišljenja na predloženi Prostorni plan, koji se usvaja s rokom važenje od dvadeset godina. Nositelj izrade Plana, kao i moderator Javne rasprave, bili su predstavnici Instituta za građevinarstvo IG Banja Luka, koji su predstavili sve dosadašnje faze rada na izradi ovog dokumenta. Kako je istaknuto, obzirom da se radi o strateški važnom dokumentu, njegova izrada zahtijeva interdisciplinaran pristup, u koji su uključeni stručni timovi nadležni za nekoliko različitih oblasti.

Općina Sanski Most je još 2015. godine pokrenula aktivnosti na izradi Prostornog plana općine, obzirom da je stari plan istekao. Prostorni plan se donosi sa ciljem ubrzanja lokalnog ekonomskog razvoja kroz optimalno korištenje prirodnih i svih drugih resursa na području općine, i ovo je za lokalnu zajednicu jedan od najvažnijih dokumenata dugoročnog razvoja. Izrada ovog strateškog dokumenta podijeljena je u nekoliko faza, te se očekuje da uskoro, nakon što se okončaju sve planirane faze njegove izrade, u konačnoj verziji, odnosnu u formi prijedloga, bude dostavljen Općinskom vijeću na usvajanje, kako bi postao operativan i u praksi primjenjiv.

Inače, od strane Službe za urbanizam, prostorno uređenje, građenje i poslovno stambene poslove općine Sanski Most, u protekom periodu za sve mjesne zajednice na području općine, organizovani su javni uvidi u grafičke dijelove Nacrta Prostornog plana, a kako bi sva fizička i pravna lica tokom današnje rasprave mogla učestvovati. Osim prezentacije onoga što je neophodno učiniti kako bi se lokalna zajednica razvila i iskoristila potencijal koji posjeduje, građani su na današnjoj raspravi imali priliku da iznesu svoje sugestije te da daju prijedloge u poboljšanju istog. Svi prijedlozi će biti uzeti u razmatranje, te ono što bude imalo smisla i pokazalo znakove opravdanosti uzet će se u obzir i proslijediti nosiocu izrade Prednacrta. Obzirom da se radi o jednom od najvažnijih strateških dokumeta dugoračnog razvoja jedne lokalne zajednice, koji će važiti 20 godina, nadležni su pozvali građane, ali i širu društvenu zajednicu, da se i u narednim fazama koje će uslijediti, svojim prijedlozima uključe u njegovu izradu.

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROSTORNOG PLANA

Sanski Most |