ODRŽANA MANIFESTACIJA „DANI RIJEKE SANE“

ODRŽANA MANIFESTACIJA „DANI RIJEKE SANE“


Utorak, 11 Juna, 2019

Simboličnim uzimanjem vode sa izvora rijeke Sane, i ove godine započela je dvodnevna ekološko- turistička manifestacija „Dani rijeke Sane 2019“, koja okuplјa lјubitelјe prirode sedam općina i gradova, kroz koje protiče rijeka Sana. Voda uzeta sa izvora, eko-štafetom pod nazivom „Aqua Sana“, nosi se sve do ušća gdje se simbolički izlijeva uz poruku da voda na ušću bude čista kao i na izvoru.

Inače, izvori rijeke Sane nalaze su u Donjoj Peckoj, na granici između Mrkonjić Grada i Ribnika, i zbog svojih prirodnih i ambijentanih vrijednosti, ovaj lokalitet je pod strogim režimom zaštite.

Manifestacija „Dan rijeke Sane“ ustanovljena je na inicijativu OSCE-a i prvi put je održana 1999. godine, a u povodu 5. juna, Svjetskog dana zaštite životne sredine .U to vrijeme željela se uspostaviti bliža saradnja i komunikacija među općinama koje se nalaze u različitim entitetima, a povezuje ih rijeka Sana. U kasnijim godinama općine su preuzele organizaciju ove manifestacije koja je potom dobila isključivo ekološki karakter. Održavanje manifestacije podržavaju lokalne vlasti u općinama Mrkonjić Grad, Ribnik, Ključ, Sanski Most, Oštra Luka, Prijedor i Bosanski Novi, kao i brojna udruženja, organizacije i institucije koje djeluju u ovim gradovima.

ODRŽANA MANIFESTACIJA „DANI RIJEKE SANE“

Sanski Most |