ODRŽANA RADIONICA LOKALNOG TIMA ASUBiH SANSKI MOST

ODRŽANA RADIONICA LOKALNOG TIMA ASUBiH SANSKI MOST


Subota, 22 Maja, 2021

Lokalni tim Asocijacije srednjoškolaca u BiH, koji je nedavno imenovan u Sanskom Mostu i trenutno okuplja veliki broj članova, u narednom periodu planira realizirati niz aktivnosti s ciljem podsticanja sanskih srednjoškolaca na veći aktivizam i angažman u svojoj lokalnoj zajednici. Lokalni timovi predstavljaju ogranke ove organizacije, i cilj formiranja timova je sprovođenje vlastitih aktivnosti, kao i saradnja sa drugim lokalnim timovima. Nedavno je lokalni tim u Sanskom Mostu izabrao nove članove a za kordinatoricu tima imenovana je Elma Ramić. Iako do sada nisu imali konkretne aktivnosti po pitanju projekata ili akcija, srednjoškolci planiraju sprovesti niz aktivnosti, a prva među njima je bila i radionica o PR-u i komunikaciji sa javnošću. Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini ( ASuBiH ) je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je glavni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca i okupljanje svih mladih ljudi, koji pohađaju srednje škole na prostoru BiH. Njihova osnovna misija je povećati stepen uključenosti srednjoškolaca u procesu donošenja odluka koje poboljšavaju njihov status u društvu kroz upoznavanje sa pravima srednjoškolaca i zastupanje svih srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini koje doprinose poboljšanju njihovog života u zajednici.

ODRŽANA RADIONICA LOKALNOG TIMA ASUBiH SANSKI MOST

Sanski Most |