ODRŽANA RADIONICA PROFESIONALNE ORIJENTACIJE U GIMNAZIJI I MSŠ

ODRŽANA RADIONICA PROFESIONALNE ORIJENTACIJE U GIMNAZIJI I MSŠ


Utorak, 17 Maja, 2022

U okviru profesionalne orijentacije jučer, (16.5.2022.), je održana radionica sa učenicima završnih razreda Gimnazije i Mješovite srednje škole Sanski Most. Radionicu je održala dr.sc Šejla Bjelopoljak, profesorica na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Maturanti su imali priliku da na osnovu primjene Upitnika o profesionalnim interesima i skonostima dobiju i pedagoško savjetovanje na osnovu prikazanih aktivnosti, interesa i zanimanja. Na aktivima pedagoga USK dogovorena je primjena instrumentarija: sklonosti, interesi i sposobnosti za sva zanimanja budućim studentima, učenicima završnih razreda srednjih škola. Ovom prilikom osim pedagoga ovih škola sastali su se i sa predstavnicom općinksog aktiva kojoj je data povratna informacija o primjeni ovog instrumentarija, te da svoj rad pedagozi učine jedoobraznim u osnovnim i srednjim školama. Za sada svi pedagozi primjenjuju najistaknutija dostignuća nauke i profesije iz pedagogije na najbolji mogući pedagoški način čime učenici povratnim informacijama zahvaljuju u vezi dilema po pitanju današnje teme, izbor budućeg zanimanja. Na sastanku sa općinskom predstavnicom aktiva dogovorene su aktivnosti vezane za informiranje o zajedničkim aktivnostima Udruženja pedagoga USK gdje su provedene dodatne aktivnosti po pitanju prevencije nasilja gdje su uključene sve srednje škole i općinski predstavnici, a koji se tiču utjecaja neprihvatljivih ponašanja naših učenika. Ubrzo o ovoj temi kroz izvještaj pedagoga USK. Dogovorene su i naredne aktivnosti sa pedagozima: rad sa porodicama, savjetodavni rad sa učenicima koje uključuje bilo koji oblik neprihvatljivog ponašanja ili proces za koji im treba pomoć pedagoga po pitanju ponašanja, izazova tokom odrastanja itd. Na kraju čestitamo maturantima na postignutom uspjehu i želimo im da nastave sa učenjem i postizanjem još boljih rezultata.

ODRŽANA RADIONICA PROFESIONALNE ORIJENTACIJE U GIMNAZIJI I MSŠ

Sanski Most |