ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE


Utorak, 14 Maja, 2019

U prostorijama Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u Sarajevu održana je 35. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ), kojom je predsjedavala Jelka Milićević, zapovjednica Štaba, i na kojoj se, između ostalog, govorilo o poplavama koje su usljed obilnih padavina zahvatile nekoliko Općina na području Federacije BiH. Načelnik FŠCZ i direktor FUCZ Fahrudin Solak informirao je članove Štaba o dosadašnjim aktivnostima FUCZ na pomoći stanovništvu u odbrani od poplava, odnosno o angažmanu ljudstva i korištenju opreme i materijalno-tehničkih sredstava u općinama koje su najviše ugrožene poplavama, kao što je Sanski Most, Usora i Doboj Jug. Zbog kiše koja od jučer pada na području Unsko-sanskog kantona došlo je do porasta vodostaja rijeka Une i Sane. Prema predviđanjima najviše padavina i rast vodostaja Sane i njenih pritoka predviđalo se u Sanskom Mostu zbog čega je FUCZ u ovu općinu uputila svoje timove. Stotinu pripadnika FUCZ sa čamcima, pumpama visokog pritiska, agregatima i ostalom opremom za spašavanje na vodi stigli su u Sanski Most u kome su uspostavili kamp te se stavili na raspolaganje lokalnoj zajednici, kako u odbrani od poplava, tako i, ako bude potrebno, i u evakuaciji i spašavanju stanovništva. Agencija za vodno područje rijeke Save ustupila je 32.000 vreća koje su napunjene pijeskom i raspoređene na kritičnim tačkama koritom rijeke Sane i njenih pritoka u Sanskom Mostu.

Načelnik Solak informirao je članove Štaba i o tome da je, po dolasku u Sanski Most, održao sastanak sa načelnikom ove Općine, predstavnicima Općinske službe i Štaba civilne zaštite, kao i ostalim strukturama u ovoj općini na kome je bilo govora o pripremama koje je ova lokalna zajednica provela u proteklih nekoliko dana i planu prema kome će se djelovati u narednom periodu. Na današnjoj sjednici FŠCZ prisutni su upoznati sa informacijom da je, zbog obilnih padavina, proglašeno stanje prirodne nesreće u Sanskom Mostu, Bosanskoj Krupi, Cazinu, Ključu, Banovićima, Usori, Tešnju i Doboj Jugu. FŠCZ ocijenio je angažman FUCZ veoma uspješnim i blagovremenim čime su spriječene veće posljedice koje bi nastale plavljenjem rijeka u ugroženim područjima.

Info: http://fucz.gov.ba

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

Sanski Most |