ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA PED „KANJON“

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA PED „KANJON“


Utorak, 1 Juna, 2021

U staroj gradskoj vijećnici na trgu ljiljana u Sanskom Mostu održana je redovna godišnja Skupština PED „Kanjon“ Sanski Most na kojoj se govorilo o Izvještaju o radu, Finansijskom izvještaju te Izvještaju Nadzornog odbora za proteklu 2020. godinu, kao i o Planu rada i Finansijskom planu za 2021. godinu. Na samom početku Fikret Kurtović, predsjednik Skupštine pozdravio je prisutne i zahvalio se na prisustvu, te je predložio dnevni red, koji je jednoglasno usvojen od strane prisutnih članova. U diskusiji koja je vođena oko, u naslovu navedenih tačaka dnevnog reda moglo se čuti da se domaćinski poslovalo u toku jedne godine, da nije bilo nepotrebnih troškova, da se uspješno realizirao veliki broj aktivnosti, kao i projekat u suradnji s Ministarstvom privrede kada je u pitanju dovršetak radova na planinarskom domu Kanjon.

Iako je pandemija coronavirusa poremetila većinu planiranih aktivnosti na prigodan način je obilježeno 17. godina postojanja društva, te da su obaveze prema PS BiH uredno izmirene. Članovi Nadzornog odbora pohvalili su činjenicu da bez obzira na pandemiju a i sredstva s kojima je raspolagalo PED „Kanjon“ Sanski Most u 2020. godini, društvo nema nikakvih dugovanj. Od strane prisutnih članova Skupštine moglo se još čuti kako je potrebno raditi na omasovljavanju članstva. Intenzivirati rad i promociju planinarstva uopće u školama. Raditi na formiranju novih sekcija u školama. Informisati građanstvo putem medija o aktivnostima Društva i o načinu prijema novih članova, te ponovno aktivirati rad kancelarije u gradu. Amira Šabić, predsjednica PED „Kanjon“ je naglasila kako je potrebno redovno održavati postojeće staze i markirati eventualno nove. U 2021. godini obići sve lokalne staze i provjeriti stanje markacija na istim kao i urediti iste. U zavisnosti od mogućnosti upućivati zainteresovane najaktivnije planinare na školovanje po specijalnostima u organizaciji PS FBIH, kao i nastavak realizacije projekta “Planinari bez predrasuda” u suradnji s Misijom OSCE-a u BiH. Također, na Skupštini je istaknuta i dobra suradnja s Općinskim sportskim Savezom kao i Općinom Sanski Most, te kako je gradnja doma u našem gradu opravdala samu inicijativu kao i postojanost i postojnost ovog objekta. Svi razmotreni izvještaji i planovi su jednoglasno usvojeni od strane prisutnih članova Društva. U ovoj godini PED “Kanjon” Sanski Most nastavlja s planiranim aktivnostima uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera.

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA PED „KANJON“

Sanski Most |