ODRŽANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Juče je zasjedalo Općinsko vijeće Sanski Most, i bila je ovo 5. redovna sjednica ovog predstavničkog tijela na kojoj su općinski vijećnici razmatrali veći broj dokumenata iz predloženog dnevnog reda. Općinsko vijeće na jučerašnjoj sjednici nije usvojilo Izvještaj o radu općinskog organa uprave za 2020. godinu. Inače radi se o dokumentu koji se redovno podnosi Općinskom vijeću na usvajanje, i koji sadrži pregled i analizu izvršenja mjera i projekata iz godišnjeg plana rada općinskog organa uprave za 2020. godinu, i u kojem su pobrojane sve aktivnosti općinskog načelnika i općinskih službi u protekloj godini. Na jučerašnjoj sjednici usvojen je izvještaj o utrošku sredstava „Podrška poljoprivredi“ za 2020. godinu, u kojem je navedeno kako je u prošloj godini za projekte u poljoprivredi iz općinskog budžeta realizovano preko 41 hilljadu KM, što predstavlja 32,8 % od ukupnog plana programa. Inače, općina Sanski Most je u prošloj godini donijela tri Programa novčanih podrški u poljoprivredi, a pored toga, vijeće je usvojilo i Program utroška sredstava „Podrška poljoprivredi po projektima“ za 2021. godinu. Vijećnici su jednoglasno podržali Odluku o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem prava služnosti u svrhu legalizacije izgrađenog vodovoda Magarice, kao i odluku o usvajanju Programa izrade digitalnog katastra komunalnih uređaja općine Sanski Most. Katastar komunalnih uređaja predstavlja zbirnu tehničku evidenciju o nadzemnim i podzemnim uređajima, i čija izrada, kako je istaknuto, predstavlja značajan razvojni projekat, s kojim će općina Sanski Most i drugi korisnici dobiti pouzdanu, savremenu i jedinstvenu evidenciji o komunalnim uređajima u digitalnom obliku na cijelom području općine. Usvojen je i prijedlog Odluke o utvrđivanju naselja, ulica i trgova na području općine Sanski Most. Ova odluka je od velikog značaja za proces uspostave digitalnog adresnog registra, koji je u toku. Radi se o projektu koji ima za cilj da adresnim brojem budu označeni svi objekti na području cijele općine, uz uspostavu elektronske baze u kojoj će biti uneseni svi podaci, uključujući i lokaciju svih objekata. Prednost adresnog registra je to što će po okončanju njegove uspostave svi podaci biti u digitalnom obliku, a isto tako, biće uspostavljen jedinstven sistem vođenja podataka, koji će biti povezan s podacima geodetskih uprava u Bosni i Hercegovini, što će građanima olakšati izdavanje svih neophodnih identifikacijskih i drugih dokumenata.

Općinsko vijeće usvojilo je u formi nacrta Odluku o izmjenama i dopunama poslovnika o radu Općinskog vijeća, uz zaključak da javna rasprava traje 15 dana. Usvojen je prijedlog Rješenja o imenovanju članova Privremenog upravnog odbora JU Centar za socijalni rad, zatim prijedlog Zaključka o izražavanju interesa za učešće u implementaciji 2. faze Meg projekta, kao i mišljenje Općinskog vijeća na prijedlog Ministarstva za građenje USK za utvrđivanje javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina, ustanovljenjem prava služnosti, u svrhu izgradnje zračnog dalekovoda i stubne transformatorske stanice Gornji Podovi. Prihvaćen je i Program rada sa finansijskim planom JP RTV Sana, JU Centar za socijalni rad i JP Gradska dvorana za 2021. godinu, dok je plan JU Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu vraćen na doradu. Na kraju sjednice primljena je k znanju informacija o zapremljenom odgovoru na upit Federalnog ministarstva trgovine, u kojem se nalazi tumačenje pomenutog ministarsva po pitanju donošenja Odluke o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju radnog vremena, a koja je prethodno usvojena na trećoj sjednici Općinskog vijeća.

ODRŽANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

| Vijesti |