ODRŽANA SKUPŠTINA UDRUŽENJA LOGORAŠA

ODRŽANA SKUPŠTINA UDRUŽENJA LOGORAŠA


Ponedjeljak, 28 Marta, 2022

Udruženje logoraša Općine Sanski Most održalo je redovnu godišnju skupštinu koja je ove godine bila i izbornog karaktera. Dosadašnjem predsjedniku udruženja, Sadmiru Alibegoviću, mandat je produžen na još četiri godine. Pored izbornog dijela Skupštine, u okviru kojeg je izabran i novi upravni odbor udruženja, podnesen je izvještaj o radu i djelovanju tokom protekle godine. Težište rada bilo je na memorijalizaciji mjesta i stratišta logoraša tokom agresije i okupacije Bosne i Hercegovine u periodu 1992-1995. godina. Također, na ovoj sjednici bilo je riječi i o planovima rada Udruženja u tekućoj godini, a zaključeno je kako će, osim memorijalizacije, težište biti na suđenju odgovornima za ratne zločine i stradanja logoraša na području Općine Sanski Most. Udruženje logoraša je u proteklom periodu provelo i niz aktivnosti koje su imale za cilj da olakšaju socijalni položaj i status svojih članova. Tako su bivšim logorašima omogućeni povoljniji uslovi prilikom izdavanja određene dokumentacije u općinskoj administraciji. Također, skupa s drugim udruženjima koja okupljaju logoraše, nastavljena je pravna bitka kako bi se zakonima zaštitila prava bivših logoraša, što do sada nije bio slučaj.

ODRŽANA SKUPŠTINA UDRUŽENJA LOGORAŠA

Sanski Most |