ODRŽANA SKUPŠTINA UDRUŽENJA PČELARA „SANA MED“

ODRŽANA SKUPŠTINA UDRUŽENJA PČELARA „SANA MED“


Ponedjeljak, 17 Januara, 2022

Udruženje pčelara „Sana med“ iz Sanskog Mosta održalo je redovnu godišnju skupštinu. Na skupštini je ocijenjeno da je prošla godina, slično kao i nekoliko prethodnih godina, bila izraziti nepovoljna za pčelare, zbog čega ni prinosu u pčelarstvu nisu bilu na zadovoljavajućem nivou. U posljednjih nekoliko godina sanski pčelari nemaju previše razloga za optimizam. Prvenstveno zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uslova, ali i drugih negativnih faktora, bilježe se veliki gubici na pčelinjim društvima, što je na kraju rezultiralo manjim prinosima u pčelarskoj proizvodnji u odnosu na ono što je bilo očekivano. Prema riječima Asmira Lišančića, predsjednika udruženja, 2021. godina bila je jedna od najtežih za proizvođače meda, kakvu ni iskusniji pčelari nisu zapamtili u posljednjih pedeset godina. Udruženje je u skladu sa svojim mogućnostima, kroz realizaciju nekoliko projekata, u prošloj godini nastojalo pomoći svojim članovima, kako bi se podržala i unaprijedila pčelarska proizvodnja. I za ovu godinu, udruženje je pripremilo nekoliko projekata, koje će pokušati realizovati u saradnji sa domaćim institucijama kao i međunarodnim organizacijama. Bitno je naglasiti da je u prošloj godini Udruženje pčelara „Sana med“ imalo 145 članova, što je rekordan broj u dosadašnjem radu. Inače, sansko udruženje pčelara ove godine obilježava 20. godišnjicu od svog osnivanja.

ODRŽANA SKUPŠTINA UDRUŽENJA PČELARA „SANA MED“

Sanski Most |