ODRŽANA SKUPŠTINA UDRUŽENJA PENZIONERA

ODRŽANA SKUPŠTINA UDRUŽENJA PENZIONERA


Petak, 13 Marta, 2020

U prostorijama Kluba penzionera danas je održana redovna godišnja skupština Udruženja penzionera Sanski Most, na kojoj je usvojen izvještaj o radu i poslovanju u protekloj godini, i program i plan rada u ovoj godini. Kako je istaknuto ovom prilikom, rukovodstvo udruženja nastojalo je na vrijeme izvršavati sve preuzete obaveze prema svom članstvu, što se ogledalo kroz različite vidove pomoći u skladu sa realnim finansijskim i materijalnim mogućnostima. Udruženje penzionera i dalje će se zalagati za bolji status i život pripadnika ove populacije u Sanskom Mostu, posebno onih koji su najugroženiji i žive na granici biološkog minimuma. Isto tako, vodilo se računa o uključivanju što većeg broja penzionera u različite društvene tokove, a za te potrebe udruženje je vlastitim sredstvima uspjelo renovirati svoje prostorije, i ponove osposobiti Klub penzionera, koji svakodnevno stoji na usluzi svojim članovima, i veoma često se koristi za druženje i ostale društvene aktivnosti. Na godišnjoj skupštini općinskog udruženja penzionera razmatrana su pitanja od značaja za penzionersku populaciju, a članovi skupštine su upoznati sa aktivnostima udruženja tokom protekle godine, a predstavljene su i smjernice rada u ovoj kalendarskoj godini.

ODRŽANA SKUPŠTINA UDRUŽENJA PENZIONERA

Sanski Most |